artsdatabanken logo

Åpne data

Art

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
ArtskartREST JSONAPI
Artssøk taksonREST XMLAPI

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: ArtOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken
ArtskartObservasjonerArtsdatabanken
GBIFObservasjoner, Arter, DatasettGlobal Biodiversity Information Facility
Wikipedia: ArtikkelArterWikimedia Foundation

Datakilde

Oppdatert 2019-08-21T07:20:57.135Z - Bidra