artsdatabanken logo

Åpne data

Planteriket

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2019-03-31PNG  19 kB
Utbredelse (1km/px)2019-03-31GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2019-03-11GeoJSON  29 MB
ArtskartREST JSONAPI
Artssøk taksonREST XMLAPI

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: PlanteriketOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken
ArtskartObservasjonerArtsdatabanken
GBIFObservasjoner, Arter, DatasettGlobal Biodiversity Information Facility
Wikipedia: ArtikkelArterWikimedia Foundation

Geografi

Forhåndsvisning

kartvisning

Datakilde

Oppdatert 2019-08-21T07:20:57.135Z - Bidra