artsdatabanken logo

Åpne data

Åpne data

Hent data fra Artsdatabanken

Her finner du data om naturmangfoldet i Norge som fritt kan lastes ned. Disse er levert av kunnskapsinstitusjoner, frivillige organisasjoner, forvaltning, næringsliv og privatpersoner.