artsdatabanken logo

Åpne data

Rødlistearter

Hent data om rødlistete arter

Rødlista for arter i Norge er en sortering av arter i grupper etter graden av risiko for at de skal dø ut fra norsk natur. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med vitenskapelige institusjoner og frittstående enkeltpersoner med spisskompetanse.

Vurderingen av artene er basert på kriterier utarbeidet av den internasjonale naturvernorganisasjonen (IUCN).

Hent data om rødlistete arter: 

Relevante lenker: 

Lisens: