artsdatabanken logo

Åpne data

Fremmede arter

Hent data om fremmede arter

Fremmedartslista 2018 viser hvilken risiko fremmede arter kan utgjøre for naturmangfoldet i Norge (økologisk risiko). Søk enkeltarter, eller gjøre et filtrert søk tilpasset dine behov.

Lenke til datasett: 

Fremmedartslista 2018 (søkegrensesnitt med CSV-eksport)

Lisens: 

Norsk lisens for offentlige data (NLOD)