artsdatabanken logo

Åpne data

Rødlistede naturtyper

Hent data om rødlistete arter

Norsk rødliste for naturtyper 2018 viser hvilke naturtype som har risiko for å gå tapt fra Norge. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter.

Lenke til datasett: 

Norsk rødliste for naturtyper 2018 (brukergrensesnitt)

Lisens: 

Norsk lisens for offentlige data (NLOD)