artsdatabanken logo

Åpne data

Stort tre

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2020-09-06PNG  2 kB
Utbredelse (1km/px)2020-09-06GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2020-08-21GeoJSON  16 MB
Vector tiles2020-10-02MBTilesAPI  6 MB
GeoJSON polygoner2020-08-21GeoJSON  13 MB
Spatialite database med vektordata2019-01-16Spatialite  9 MB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Stort treOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Geografi

Areal: 38 km²

Forhåndsvisning

kartvisning

Datakilde

Oppdatert 2024-01-11T06:19:55.780Z - Bidra