artsdatabanken logo

Åpne data

Rotvelt

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2020-08-25PNG  2044 B
Utbredelse (1km/px)2020-08-25GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2020-08-21GeoJSON  104 kB
Vector tiles2020-10-02MBTilesAPI  48 kB
GeoJSON polygoner2020-08-21GeoJSON  86 kB
Spatialite database med vektordata2019-01-16Spatialite  5 MB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: RotveltOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Geografi

Areal: 1 km²

Forhåndsvisning

kartvisning

Datakilde

Oppdatert 2024-01-11T06:19:55.780Z - Bidra