artsdatabanken logo

Åpne data

Beskrivelsessystem

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2019-02-05PNG  30 kB
Utbredelse (1km/px)2019-02-05GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2019-02-05GeoJSON  185 MB
Vector tiles2019-01-16MBTilesAPI  31 MB
GeoJSON polygoner2019-01-16GeoJSON  145 MB
Spatialite database med vektordata2019-01-16Spatialite  71 MB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: BeskrivelsessystemOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Geografi

Areal: 702501 km²

Forhåndsvisning

kartvisning

Datakilde

Oppdatert 2019-08-21T07:20:57.135Z - Bidra