artsdatabanken logo

Åpne data

Gammelt tre

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2020-09-06PNG  2 kB
Utbredelse (1km/px)2020-09-06GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2020-08-21GeoJSON  15 MB
Vector tiles2020-10-02MBTilesAPI  8 MB
GeoJSON polygoner2020-08-21GeoJSON  12 MB
Spatialite database med vektordata2019-01-16Spatialite  8 MB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Gammelt treOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Geografi

Areal: 23 km²

Forhåndsvisning

kartvisning

Datakilde

Oppdatert 2024-01-11T06:19:55.780Z - Bidra