artsdatabanken logo

Åpne data

Landskapsgradient

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
OGC WMSWMSAPI
Utbredelse (1km/px)2019-02-05PNG  2036 B
Utbredelse (1km/px)2019-02-05GeoTIFF  2 kB
GeoJSON polygoner2019-02-05GeoJSON  498 MB
Vector tiles2019-01-16MBTilesAPI  6 MB
GeoJSON polygoner2019-01-16GeoJSON  395 MB
Spatialite database med vektordata2019-01-16Spatialite  165 MB
Raster tiles (data): Palett/LUT
2019-05-15PNG  466 B

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: LandskapsgradientOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Datakilde

Oppdatert 2019-08-21T07:20:57.135Z - Bidra