artsdatabanken logo

Åpne data

Landskap

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
OGC WMSWMSAPI
Utbredelse (1km/px)2019-02-05PNG  15 kB
Utbredelse (1km/px)2019-02-05GeoTIFF  2 MB
Raster tiles (data)2019-04-09MBTilesAPI  180 MB
Raster tiles (data): Palett/LUT
2019-04-11PNG  1192 B

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: LandskapOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Datakilde

Oppdatert 2019-08-21T07:20:57.135Z - Bidra