artsdatabanken logo

Åpne data

Spor etter slitasje og slitasjebetinget erosjon

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2020-09-02PNG  4 kB
Utbredelse (1km/px)2020-09-02GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2020-08-24GeoJSON  134 MB
Vector tiles2020-10-02MBTilesAPI  51 MB
GeoJSON polygoner2020-08-24GeoJSON  110 MB
Spatialite database med vektordata2019-01-16Spatialite  21 MB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Spor etter slitasje og slitasjebetinget erosjonOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Geografi

Areal: 181 km²

Forhåndsvisning

kartvisning

Datakilde

Oppdatert 2024-01-11T06:19:55.780Z - Bidra