artsdatabanken logo

Åpne data

Skog-bruk (bruk av tresatt areal)

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2020-09-04PNG  3 kB
Utbredelse (1km/px)2020-09-04GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2020-09-04GeoJSON  49 MB
Vector tiles2020-10-02MBTilesAPI  19 MB
GeoJSON polygoner2020-08-22GeoJSON  41 MB
Spatialite database med vektordata2019-01-16Spatialite  12 MB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Skog-bruk (bruk av tresatt areal)Oppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Geografi

Areal: 65 km²

Forhåndsvisning

kartvisning

Datakilde

Oppdatert 2024-01-11T06:19:55.780Z - Bidra