artsdatabanken logo

Åpne data

Bioklimatisk sone

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2020-08-28PNG  2 kB
Utbredelse (1km/px)2020-08-28GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2020-08-21GeoJSON  5 MB
Vector tiles2020-10-02MBTilesAPI  2 MB
GeoJSON polygoner2020-08-21GeoJSON  5 MB
Spatialite database med vektordata2019-01-16Spatialite  9 MB
Raster tiles (kontinuerlige data)2019-01-16MBTilesAPI  35 MB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Bioklimatisk soneOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Geografi

Areal: 351605 km²

Forhåndsvisning

kartvisning

Datakilde

Oppdatert 2024-01-11T06:19:55.780Z - Bidra