artsdatabanken logo

Åpne data

Bioklimatisk seksjon

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2020-08-25PNG  2 kB
Utbredelse (1km/px)2020-08-25GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2020-08-21GeoJSON  338 kB
Vector tiles2020-10-02MBTilesAPI  172 kB
GeoJSON polygoner2020-08-21GeoJSON  276 kB
Spatialite database med vektordata2019-01-16Spatialite  7 MB
Raster tiles (kontinuerlige data)2019-01-16MBTilesAPI  625 MB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Bioklimatisk seksjonOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Geografi

Areal: 352020 km²

Forhåndsvisning

kartvisning

Datakilde

Oppdatert 2024-01-11T06:19:55.780Z - Bidra