artsdatabanken logo

Åpne data

Landformer knyttet til vindprosesser: flygesanddyne

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2019-02-05PNG  2043 B
Utbredelse (1km/px)2019-02-05GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2019-02-05GeoJSON  20 kB
Vector tiles2020-10-02MBTilesAPI  332 kB
GeoJSON polygoner2019-01-16GeoJSON  16 kB
Spatialite database med vektordata2019-01-16Spatialite  5 MB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Landformer knyttet til vindprosesser: flygesanddyneOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Geografi

Areal: 0 km²

Forhåndsvisning

kartvisning

Datakilde

Oppdatert 2024-01-11T06:19:55.780Z - Bidra