artsdatabanken logo

Åpne data

Erosjonsformer knyttet til rennende vann

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2019-02-05PNG  2 kB
Utbredelse (1km/px)2019-02-05GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2019-02-05GeoJSON  1 MB
Vector tiles2020-10-02MBTilesAPI  2 MB
GeoJSON polygoner2019-01-16GeoJSON  877 kB
Spatialite database med vektordata2019-01-16Spatialite  6 MB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Erosjonsformer knyttet til rennende vannOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Geografi

Areal: 2 km²

Forhåndsvisning

kartvisning

Datakilde

Oppdatert 2024-01-11T06:19:55.780Z - Bidra