artsdatabanken logo

Åpne data

Romlige strukturvariabler

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2020-09-07PNG  3 kB
Utbredelse (1km/px)2020-09-07GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2020-09-07GeoJSON  36 MB
Vector tiles2020-10-02MBTilesAPI  14 MB
GeoJSON polygoner2020-08-22GeoJSON  30 MB
Spatialite database med vektordata2019-01-16Spatialite  10 MB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Romlige strukturvariablerOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Geografi

Areal: 89 km²

Forhåndsvisning

kartvisning

Datakilde

Oppdatert 2024-01-11T06:19:55.780Z - Bidra