artsdatabanken logo

Åpne data

Kulturminner

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2019-02-05PNG  2 kB
Utbredelse (1km/px)2019-02-05GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2019-02-05GeoJSON  4 MB
Vector tiles2020-10-02MBTilesAPI  1 MB
GeoJSON polygoner2019-01-16GeoJSON  3 MB
Spatialite database med vektordata2019-01-16Spatialite  7 MB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: KulturminnerOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Geografi

Areal: 11 km²

Forhåndsvisning

kartvisning

Datakilde

Oppdatert 2024-01-11T06:19:55.780Z - Bidra