artsdatabanken logo

Åpne data

Relativ del-artsgruppesammensetning

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2020-09-09PNG  4 kB
Utbredelse (1km/px)2020-09-09GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2020-08-24GeoJSON  137 MB
Vector tiles2020-10-02MBTilesAPI  58 MB
GeoJSON polygoner2020-08-24GeoJSON  113 MB
Spatialite database med vektordata2019-01-16Spatialite  55 MB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Relativ del-artsgruppesammensetningOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Geografi

Areal: 174 km²

Forhåndsvisning

kartvisning

Datakilde

Oppdatert 2024-01-11T06:19:55.780Z - Bidra