artsdatabanken logo

Åpne data

Miljøvariabler

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2019-02-05PNG  15 kB
Utbredelse (1km/px)2019-02-05GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2019-02-05GeoJSON  69 MB
Vector tiles2019-01-16MBTilesAPI  4 MB
GeoJSON polygoner2019-01-16GeoJSON  54 MB
Spatialite database med vektordata2019-01-16Spatialite  28 MB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: MiljøvariablerOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Geografi

Areal: 612943 km²

Forhåndsvisning

kartvisning

Datakilde

Oppdatert 2019-08-21T07:20:57.135Z - Bidra