artsdatabanken logo

Åpne data

Kontinentalsokkel

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2019-08-20PNG  9 kB
Utbredelse (1km/px)2019-08-20GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2019-08-20GeoJSON  591 kB
Vector tiles2019-08-20MBTilesAPI  136 kB
GeoJSON polygoner2019-08-20GeoJSON  229 kB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: KontinentalsokkelOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Geografi

Forhåndsvisning

kartvisning

Datakilde

Oppdatert 2019-08-21T07:20:57.135Z - Bidra