artsdatabanken logo

Åpne data

Fiskerisone

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2019-08-20PNG  3 kB
Utbredelse (1km/px)2019-08-20GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2019-08-20GeoJSON  46 kB
Vector tiles2019-08-20MBTilesAPI  32 kB
GeoJSON polygoner2019-08-20GeoJSON  29 kB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: FiskerisoneOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Geografi

Forhåndsvisning

kartvisning

Datakilde

Oppdatert 2019-08-21T07:20:57.135Z - Bidra