Filename Size Update Decode as
..
..mbtiles 114688 2020-07-04T19:07:49.168Z tilejson 
ArealressursAR5_ArealressursAR5Arealtype.mbtiles 5168263168 2022-02-05T00:12:15.765Z tilejson 
ArealressursAR5_Jordbruksareal.mbtiles 1584984064 2022-02-04T23:59:49.343Z tilejson 
ArealressursAR5_Treslag.mbtiles 4329099264 2022-02-05T02:17:55.055Z tilejson 
ArterFremmedearter2018_Allekategorier.mbtiles 13205504 2020-11-30T11:35:55.333Z tilejson 
ArterFremmedearter2018_HIHyrisiko.mbtiles 40968192 2020-11-30T11:37:23.231Z tilejson 
ArterFremmedearter2018_LOLavRisiko.mbtiles 41385984 2020-11-30T11:38:51.349Z tilejson 
ArterFremmedearter2018_NKIngenkjentrisiko.mbtiles 40349696 2020-11-30T11:40:20.215Z tilejson 
ArterFremmedearter2018_PHPotensielthyrisiko.mbtiles 41746432 2020-11-30T11:41:47.754Z tilejson 
ArterFremmedearter2018_SESvrthyrisiko.mbtiles 42000384 2020-11-30T11:43:15.568Z tilejson 
ArterPrioriterte_Prioritertearterkologiskefunksjonsomrder.mbtiles 101199872 2022-02-05T01:36:06.061Z tilejson 
ArterPrioriterte_Prioritertearteromrder.mbtiles 101273600 2022-02-05T01:41:38.723Z tilejson 
ArterPrioriterte_Prioritertearterpunkt.mbtiles 101687296 2022-02-05T01:47:08.936Z tilejson 
ArterRdlista2021_CRKritisktruet.mbtiles 2391302144 2022-02-05T03:14:15.837Z tilejson 
ArterRdlista2021_DDDatamangel.mbtiles 2369392640 2022-02-05T03:45:11.267Z tilejson 
ArterRdlista2021_ENSterkttruet.mbtiles 2435076096 2022-02-05T04:42:35.427Z tilejson 
ArterRdlista2021_NTNrtruet.mbtiles 2485407744 2022-02-05T05:13:18.294Z tilejson 
ArterRdlista2021_RERegionaltutddd.mbtiles 2367123456 2022-02-05T06:41:03.818Z tilejson 
ArterRdlista2021_Rdlistaarterallekategorier.mbtiles 2547888128 2022-02-05T06:12:01.381Z tilejson 
ArterRdlista2021_VUSrbar.mbtiles 2458898432 2022-02-05T07:40:02.774Z tilejson 
ArterRdlista_CRKritisktruet.mbtiles 2377457664 2020-12-02T12:20:04.972Z tilejson 
ArterRdlista_DDDatamangel.mbtiles 2369986560 2020-12-02T13:46:06.256Z tilejson 
ArterRdlista_ENSterkttruet.mbtiles 2418159616 2020-12-02T15:15:16.070Z tilejson 
ArterRdlista_NTNrtruet.mbtiles 2477072384 2020-12-02T16:42:05.827Z tilejson 
ArterRdlista_RERegionaltutddd.mbtiles 2367107072 2020-12-02T18:07:40.894Z tilejson 
ArterRdlista_Rdlistaarterallekategorier.mbtiles 2517757952 2020-12-02T19:34:09.628Z tilejson 
ArterRdlista_VUSrbar.mbtiles 2424852480 2020-12-03T09:55:53.703Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots2015_Insekterogedderkoppdyrallearter.mbtiles 7667712 2022-02-05T06:41:30.501Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots2015_Insekterogedderkoppdyrtruedeansvarsarter.mbtiles 7909376 2022-02-05T06:41:55.617Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots2015_Insekterogedderkoppdyrtruedearter.mbtiles 7946240 2022-02-05T06:42:20.968Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots2015_Karplanterallearter.mbtiles 7585792 2022-02-05T06:42:46.168Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots2015_Karplantertruedeansvarsarter.mbtiles 7843840 2022-02-05T06:43:11.167Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots2015_Karplantertruedearter.mbtiles 7749632 2022-02-05T06:43:36.287Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots2015_Lavallearter.mbtiles 7909376 2022-02-05T06:44:01.390Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots2015_Lavtruedeansvarsarter.mbtiles 7888896 2022-02-05T06:44:26.518Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots2015_Lavtruedearter.mbtiles 7852032 2022-02-05T06:44:51.325Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots2015_Moserallearter.mbtiles 7749632 2022-02-05T06:45:16.449Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots2015_Mosertruedeansvarsarter.mbtiles 7942144 2022-02-05T06:45:41.300Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots2015_Mosertruedearter.mbtiles 7745536 2022-02-05T06:46:06.548Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots2015_Overlappallearter.mbtiles 7417856 2022-02-05T06:46:31.319Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots2015_Overlapptruedeansvarsarter.mbtiles 7516160 2022-02-05T06:46:56.527Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots2015_Overlapptruedearter.mbtiles 7512064 2022-02-05T06:47:21.758Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots2015_Soppallearter.mbtiles 7561216 2022-02-05T06:47:46.777Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots2015_Sopptruedeansvarsarter.mbtiles 7929856 2022-02-05T06:48:11.633Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots2015_Sopptruedearter.mbtiles 7823360 2022-02-05T06:48:36.760Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots_Insekterogedderkoppdyrallearter.mbtiles 7671808 2021-01-06T09:57:26.067Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots_Insekterogedderkoppdyrtruedeansvarsarter.mbtiles 7909376 2021-01-06T09:57:26.087Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots_Insekterogedderkoppdyrtruedearter.mbtiles 7942144 2021-01-06T09:57:26.099Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots_Karplanterallearter.mbtiles 7589888 2021-01-06T09:57:26.131Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots_Karplantertruedeansvarsarter.mbtiles 7839744 2021-01-06T09:57:26.183Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots_Karplantertruedearter.mbtiles 7745536 2021-01-06T09:57:26.231Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots_Lavallearter.mbtiles 7901184 2021-01-06T09:57:26.279Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots_Lavtruedeansvarsarter.mbtiles 7884800 2021-01-06T09:57:26.347Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots_Lavtruedearter.mbtiles 7852032 2021-01-06T09:57:26.395Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots_Moserallearter.mbtiles 7745536 2021-01-06T09:57:26.443Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots_Mosertruedeansvarsarter.mbtiles 7942144 2021-01-06T09:57:26.491Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots_Mosertruedearter.mbtiles 7737344 2021-01-06T09:57:26.539Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots_Overlappallearter.mbtiles 7417856 2021-01-06T09:57:26.591Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots_Overlapptruedeansvarsarter.mbtiles 7512064 2021-01-06T09:57:26.639Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots_Overlapptruedearter.mbtiles 7512064 2021-01-06T09:57:26.719Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots_Soppallearter.mbtiles 7553024 2021-01-06T09:57:26.783Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots_Sopptruedeansvarsarter.mbtiles 7925760 2021-01-06T09:57:26.847Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots_Sopptruedearter.mbtiles 7827456 2021-01-06T09:57:27.007Z tilejson 
Arteravnasjonalforvaltningsinteresse_Andrespesielthensynskrevendearteromrder.mbtiles 103120896 2022-02-05T00:18:03.846Z tilejson 
Arteravnasjonalforvaltningsinteresse_Andrespesielthensynskrevendearteromrdersompunkt.mbtiles 27586560 2020-09-27T12:37:17.336Z tilejson 
Arteravnasjonalforvaltningsinteresse_Andrespesielthensynskrevendearterpunkt.mbtiles 105439232 2022-02-05T00:23:40.912Z tilejson 
Arteravnasjonalforvaltningsinteresse_Ansvarsarteromrder.mbtiles 109596672 2022-02-05T00:29:14.921Z tilejson 
Arteravnasjonalforvaltningsinteresse_Ansvarsarteromrdersompunkt.mbtiles 29872128 2020-09-27T12:41:40.603Z tilejson 
Arteravnasjonalforvaltningsinteresse_Ansvarsarterpunkt.mbtiles 118788096 2022-02-05T00:34:49.766Z tilejson 
Arteravnasjonalforvaltningsinteresse_Arteravsrligstorforvaltningsinteresseomrder.mbtiles 112054272 2022-02-05T00:40:24.392Z tilejson 
Arteravnasjonalforvaltningsinteresse_Arteravsrligstorforvaltningsinteressepunkt.mbtiles 124342272 2022-02-05T00:46:02.347Z tilejson 
Arteravnasjonalforvaltningsinteresse_Arteravstorforvaltningsinteresseomrder.mbtiles 108077056 2022-02-05T00:51:36.912Z tilejson 
Arteravnasjonalforvaltningsinteresse_Arteravstorforvaltningsinteressepunkt.mbtiles 126152704 2022-02-05T00:57:13.948Z tilejson 
Arteravnasjonalforvaltningsinteresse_Fremmedearteromrder.mbtiles 101900288 2022-02-05T01:02:45.841Z tilejson 
Arteravnasjonalforvaltningsinteresse_Fremmedearterpunkt.mbtiles 114454528 2022-02-05T01:08:18.318Z tilejson 
Arteravnasjonalforvaltningsinteresse_Spesiellekologiskeformeromr.mbtiles 26509312 2020-09-27T13:32:14.001Z tilejson 
Arteravnasjonalforvaltningsinteresse_Spesiellekologiskeformeromrder.mbtiles 101257216 2020-12-02T20:41:59.311Z tilejson 
Arteravnasjonalforvaltningsinteresse_Spesiellekologiskeformeromrpunktsymbolisert.mbtiles 26431488 2020-09-27T13:33:39.020Z tilejson 
Arteravnasjonalforvaltningsinteresse_Spesiellekologiskeformerpunkt.mbtiles 101494784 2020-12-02T20:47:26.312Z tilejson 
Arteravnasjonalforvaltningsinteresse_Truaarteromrder.mbtiles 105304064 2022-02-05T01:13:51.536Z tilejson 
Arteravnasjonalforvaltningsinteresse_Truaarterpunkt.mbtiles 113250304 2022-02-05T01:19:28.405Z tilejson 
Arterfredete_Fredetearteromrder.mbtiles 101220352 2022-02-05T01:25:01.155Z tilejson 
Arterfredete_Fredetearterpunkt.mbtiles 102735872 2022-02-05T01:30:32.672Z tilejson 
Arterfremmedearter2018_Allekategorier.mbtiles 5754880 2021-01-06T09:57:40.799Z tilejson 
Arterfremmedearter2018_HIHyrisiko.mbtiles 16384 2021-01-06T09:57:40.819Z tilejson 
Arterfremmedearter2018_LOLavRisiko.mbtiles 16384 2021-01-06T09:57:40.819Z tilejson 
Arterfremmedearter2018_NKIngenkjentrisiko.mbtiles 16384 2021-01-06T09:57:40.819Z tilejson 
Arterfremmedearter2018_PHPotensielthyrisiko.mbtiles 16384 2021-01-06T09:57:40.819Z tilejson 
Arterfremmedearter2018_SESvrthyrisiko.mbtiles 16384 2021-01-06T09:57:40.819Z tilejson 
Arterrdlista_CRKritisktruet.mbtiles 617496576 2020-07-21T12:50:03.518Z tilejson 
Arterrdlista_DDDatamangel.mbtiles 611254272 2020-07-06T08:00:09.366Z tilejson 
Arterrdlista_ENSterkttruet.mbtiles 655171584 2020-07-05T18:19:25.149Z tilejson 
Arterrdlista_NTNrtruet.mbtiles 711016448 2020-07-21T21:31:30.103Z tilejson 
Arterrdlista_RERegionaltutddd.mbtiles 608231424 2020-07-05T16:44:56.889Z tilejson 
Arterrdlista_Rdlistaarterallekategorier.mbtiles 749473792 2020-07-22T07:19:19.122Z tilejson 
Arterrdlista_VUSrbar.mbtiles 660971520 2020-07-05T07:35:22.026Z tilejson 
Artskartfremmedearter2018_Allekategorier.mbtiles 5713920 2021-01-06T09:58:14.723Z tilejson 
Artskartfremmedearter2018_HIHyrisiko.mbtiles 12275712 2020-09-27T12:44:01.724Z tilejson 
Artskartfremmedearter2018_LOLavRisiko.mbtiles 12693504 2020-09-27T12:44:27.752Z tilejson 
Artskartfremmedearter2018_NKIngenkjentrisiko.mbtiles 11698176 2020-09-27T12:44:53.751Z tilejson 
Artskartfremmedearter2018_PHPotensielthyurisiko.mbtiles 13045760 2020-09-27T12:45:19.911Z tilejson 
Artskartfremmedearter2018_SESvrthyrisiko.mbtiles 13340672 2020-09-27T12:45:46.174Z tilejson 
BerggrunnN250_Bergartsflate1250000.mbtiles 16175104 2020-12-02T21:09:53.948Z tilejson 
BerggrunnN250_Bergartsflate1250000dannelsesalder.mbtiles 14241792 2020-12-02T21:10:19.336Z tilejson 
BerggrunnN250_Bergartsflate1250000tektoniskhovedinndeling.mbtiles 12242944 2020-12-02T21:10:44.175Z tilejson 
BerggrunnN250_Bergartsgrense1250000.mbtiles 10674176 2020-12-02T21:11:08.799Z tilejson 
BerggrunnN250_Bergartslinje1250000.mbtiles 10850304 2020-12-02T21:11:33.342Z tilejson 
BerggrunnN250_Berggrunnstrukturlinje1250000.mbtiles 10674176 2020-12-02T21:11:57.410Z tilejson 
BerggrunnN250_Lineamenter.mbtiles 51519488 2020-07-06T07:38:31.772Z tilejson 
BerggrunnN250_Linjestrukturpunkt.mbtiles 10678272 2020-12-02T21:12:21.566Z tilejson 
BerggrunnN250_Planstrukturpunkt.mbtiles 10674176 2020-12-02T21:12:45.837Z tilejson 
BerggrunnN50_BergartflateN50.mbtiles 202883072 2020-07-21T09:11:44.344Z tilejson 
BerggrunnN50_Bergartsflate150000.mbtiles 647688192 2020-12-02T21:34:40.813Z tilejson 
BerggrunnN50_Bergartsflatehovedbergart150000.mbtiles 10674176 2020-12-02T21:35:05.992Z tilejson 
BerggrunnN50_DekninsgskartBerggrunnskart150000.mbtiles 11554816 2020-12-02T21:35:31.660Z tilejson 
BerggrunnN50_DekninsgskartN50.mbtiles 4141056 2021-01-06T09:58:22.618Z tilejson 
BerggrunnN50_Linjestrukturpunkt.mbtiles 10678272 2020-12-02T21:35:56.399Z tilejson 
BerggrunnN50_Planstrukturpunkt.mbtiles 10674176 2020-12-02T21:36:21.022Z tilejson 
Bioklimatiskseksjon_Bioklimatiskseksjon.mbtiles 16384 2021-01-06T09:58:22.762Z tilejson 
Bioklimatisksone_Bioklimatisksone.mbtiles 16384 2021-01-06T09:58:22.762Z tilejson 
Bioklimatisksoneogseksjon_Bioklimatiskeseksjoner2017.mbtiles 11542528 2020-12-02T21:36:46.709Z tilejson 
Bioklimatisksoneogseksjon_Bioklimatisksone.mbtiles 12603392 2020-12-02T21:37:12.488Z tilejson 
BreeriNorge_Breflate.mbtiles 7254016 2022-06-02T13:25:48.248Z tilejson 
BreeriNorge_Breflate18951907.mbtiles 2195456 2021-01-06T09:58:23.050Z tilejson 
BreeriNorge_Breflate19471985.mbtiles 7266304 2022-06-02T13:26:12.488Z tilejson 
BreeriNorge_Breflate19881997.mbtiles 7233536 2022-06-02T13:26:36.919Z tilejson 
BreeriNorge_Breflate19992006.mbtiles 7372800 2022-06-02T13:27:01.283Z tilejson 
BreeriNorge_Bresjo19881997.mbtiles 7196672 2022-06-02T13:27:25.550Z tilejson 
BreeriNorge_Bresjo19992006.mbtiles 7208960 2022-06-02T13:27:49.686Z tilejson 
BreeriNorge_Bresjo2014.mbtiles 7225344 2022-06-02T13:28:14.185Z tilejson 
BreeriNorge_Isras.mbtiles 7172096 2022-06-02T13:28:38.369Z tilejson 
BreeriNorge_Istykkelse.mbtiles 90112 2021-01-06T09:58:23.442Z tilejson 
BreeriNorge_Jokulhlaup.mbtiles 7176192 2022-06-02T13:29:02.932Z tilejson 
Dybdedataterrengmodeller_havbunnrasterfargetdybdedatamed50skygge.mbtiles 25075712 2020-12-07T10:55:53.982Z tilejson 
Dybdedataterrengmodeller_havbunnrastermedgrdybdeog50skygge.mbtiles 20901888 2022-02-05T06:49:53.529Z tilejson 
ElvenettElvis_Elvenett.mbtiles 548167680 2022-02-05T08:19:06.826Z tilejson 
ElvenettElvis_Hovedelv.mbtiles 33853440 2022-02-05T07:41:34.789Z tilejson 
EstimertehekkebestanderforsjfuglSEAPOP_Alke.mbtiles 10739712 2021-05-18T13:21:47.331Z tilejson 
EstimertehekkebestanderforsjfuglSEAPOP_Fiskemake.mbtiles 11759616 2021-05-18T13:22:11.850Z tilejson 
EstimertehekkebestanderforsjfuglSEAPOP_Grmke.mbtiles 11673600 2021-05-18T13:22:36.234Z tilejson 
EstimertehekkebestanderforsjfuglSEAPOP_Havhest.mbtiles 10805248 2021-05-18T13:23:00.625Z tilejson 
EstimertehekkebestanderforsjfuglSEAPOP_Havsule.mbtiles 10694656 2021-05-18T13:23:24.581Z tilejson 
EstimertehekkebestanderforsjfuglSEAPOP_Krykkje.mbtiles 11001856 2021-05-18T13:23:49.092Z tilejson 
EstimertehekkebestanderforsjfuglSEAPOP_Lomvi.mbtiles 10731520 2021-05-18T13:24:13.435Z tilejson 
EstimertehekkebestanderforsjfuglSEAPOP_Lunde.mbtiles 10784768 2021-05-18T13:24:37.779Z tilejson 
EstimertehekkebestanderforsjfuglSEAPOP_Polarlomvi.mbtiles 10743808 2021-05-18T13:25:02.446Z tilejson 
EstimertehekkebestanderforsjfuglSEAPOP_Rdnebbterne.mbtiles 11120640 2021-05-18T13:25:27.210Z tilejson 
EstimertehekkebestanderforsjfuglSEAPOP_Sildemke.mbtiles 11091968 2021-05-18T13:26:16.065Z tilejson 
EstimertehekkebestanderforsjfuglSEAPOP_Storskarv.mbtiles 10944512 2021-05-18T13:26:40.661Z tilejson 
EstimertehekkebestanderforsjfuglSEAPOP_Svartbak.mbtiles 11870208 2021-05-18T13:27:05.132Z tilejson 
EstimertehekkebestanderforsjfuglSEAPOP_Teist.mbtiles 10915840 2021-05-18T13:27:29.644Z tilejson 
EstimertehekkebestanderforsjfuglSEAPOP_Toppskarv.mbtiles 11063296 2021-05-18T13:27:54.239Z tilejson 
EstimertehekkebestanderforsjfuglSEAPOP_Tyvjo.mbtiles 11137024 2021-05-18T13:28:18.367Z tilejson 
EstimertehekkebestanderforsjfuglSEAPOP_rfugl.mbtiles 12206080 2021-05-18T13:25:51.665Z tilejson 
Fiskerireguleringerogvern_Fjordlinjerkysttorskregulering.mbtiles 10829824 2020-12-02T21:43:20.238Z tilejson 
Fiskerireguleringerogvern_Korallrevforbudsomrder.mbtiles 10792960 2020-12-02T21:43:45.314Z tilejson 
Fiskerireguleringerogvern_Kysttorskforbudsomrde.mbtiles 7196672 2022-02-05T07:41:59.949Z tilejson 
Fiskerireguleringerogvern_Nasjonalelaksefjorder.mbtiles 10743808 2022-02-05T07:42:25.056Z tilejson 
Fiskerireguleringerogvern_TareHstefelt.mbtiles 7532544 2022-02-05T07:42:49.948Z tilejson 
Fiskerireguleringerogvern_TareHstefeltMreogRomsdal.mbtiles 10784768 2020-12-02T21:44:35.273Z tilejson 
Fiskerireguleringerogvern_TareHstefeltNordTrndelag.mbtiles 10801152 2020-12-02T21:45:00.300Z tilejson 
Fiskerireguleringerogvern_TareHstefeltRogHordogSF.mbtiles 10866688 2020-12-02T21:45:25.239Z tilejson 
Fiskerireguleringerogvern_TareHstefeltSrTrndelag.mbtiles 10788864 2020-12-02T21:45:50.263Z tilejson 
Fiskerireguleringerogvern_Verneomrdebunnhabitat.mbtiles 13500416 2020-12-02T21:46:17.050Z tilejson 
Fiskerireguleringerogvern_Verneomrderbunnhabitat.mbtiles 10440704 2022-02-05T07:43:16.567Z tilejson 
Flomsoner_DekningskartAnalyseomrde.mbtiles 7237632 2022-06-02T13:29:27.408Z tilejson 
Flomsoner_Flomsone1000rsflom.mbtiles 1586331648 2022-02-05T09:10:49.612Z tilejson 
Flomsoner_Flomsone100rsflom.mbtiles 1589493760 2020-12-03T00:38:49.772Z tilejson 
Flomsoner_Flomsone10rsflom.mbtiles 1588457472 2022-02-05T09:46:14.714Z tilejson 
Flomsoner_Flomsone200rsflom.mbtiles 1590149120 2022-02-05T10:38:27.608Z tilejson 
Flomsoner_Flomsone20rsflom.mbtiles 1587511296 2022-02-05T11:13:36.802Z tilejson 
Flomsoner_Flomsone500rsflom.mbtiles 1588314112 2022-02-05T12:05:41.676Z tilejson 
Flomsoner_Flomsone50rsflom.mbtiles 1587232768 2022-02-05T12:40:39.450Z tilejson 
Forurensetgrunn_Forurensetomrde.mbtiles-journal 49760 2020-12-06T07:28:31.036Z
Forurensetgrunn_Forurensetomrdepunkt.mbtiles 8196096 2022-06-02T13:29:52.011Z tilejson 
Forurensetgrunn_Forurensetomrdetilstand.bak.mbtiles 2223169536 2020-07-15T09:55:45.894Z tilejson 
Forurensetgrunn_Forurensetomrdetilstand.mbtiles 16965005312 2022-02-09T11:11:08.025Z tilejson 
Forurensetgrunn_Forurensetomrdetilstandpunkt.mbtiles 16384 2021-01-06T10:23:28.116Z tilejson 
Geologiskarv_Geologiskarv.mbtiles 16384 2021-01-06T10:23:28.116Z tilejson 
Grusogpukk_Gruspukkomrde.mbtiles 2394308608 2022-02-05T14:08:15.381Z tilejson 
Grusogpukk_Steintipp.mbtiles 2367012864 2022-02-05T15:36:14.049Z tilejson 
Gyteomrder_Gyteomrder.mbtiles 10924032 2022-06-02T13:30:16.719Z tilejson 
InngrepsfrinaturiNorge_InngrepsfrinaturiNorge1988.mbtiles 11374592 2022-02-05T15:36:41.560Z tilejson 
InngrepsfrinaturiNorge_InngrepsfrinaturiNorge2008.mbtiles 11292672 2022-02-05T15:37:07.100Z tilejson 
InngrepsfrinaturiNorge_InngrepsfrinaturiNorge2013.mbtiles 11284480 2022-02-05T15:37:32.583Z tilejson 
InngrepsfrinaturiNorge_InngrepsfrinaturiNorge2018.mbtiles 11268096 2022-02-05T15:37:57.919Z tilejson 
Innsjdatabase_DybdeKurve.mbtiles 1589452800 2022-02-05T17:05:10.071Z tilejson 
Innsjdatabase_Dybdekart.mbtiles 7331840 2022-06-02T13:30:41.195Z tilejson 
Innsjdatabase_Dybdepunkt.mbtiles 1589645312 2022-02-05T18:32:16.327Z tilejson 
Innsjdatabase_Innsjdatabase.mbtiles 458891264 2022-02-05T18:54:08.905Z tilejson 
Innsjdatabase_Innsjoveddybdemaling.mbtiles 1593290752 2022-02-05T20:21:26.566Z tilejson 
Kalkinnholdberggrunn_Kalkinnholdiberggrunnenprognose1250000.mbtiles 11448320 2021-01-06T11:52:20.214Z tilejson 
KartleggingsenheterNiNMdir_NiNkartleggingsenheter120000.mbtiles 7155712 2021-05-18T13:28:42.410Z tilejson 
KartleggingsenheterNiNMdir_NiNkartleggingsenheter15000.mbtiles 7155712 2021-05-18T13:29:06.290Z tilejson 
Korallrev_KorallrevLopheliapertusa.mbtiles 16384 2021-01-06T10:23:48.020Z tilejson 
Korallrevsannsynligeforekomster_Dekningskart.mbtiles 16384 2021-01-06T10:23:48.020Z tilejson 
Korallrevsannsynligeforekomster_MarinSannsynligeKorallrevWMS.mbtiles 16384 2021-01-06T10:23:48.020Z tilejson 
Korallrevsannsynligeforekomster_Omriss.mbtiles 16384 2021-01-06T10:23:48.020Z tilejson 
Korallrevsannsynligeforekomster_Plitelighet.mbtiles 16384 2021-01-06T10:23:48.020Z tilejson 
Korallrevsannsynligeforekomster_Tetthetantallprkm2.mbtiles 16384 2021-01-06T10:23:48.020Z tilejson 
Kulturlandskaputvalgte_Kulturlandskaputvalgte.mbtiles 7208960 2022-06-02T13:31:05.970Z tilejson 
Kulturlandskapverdifulle_Kulturlandskapverdifulle.mbtiles 7278592 2022-06-02T13:31:30.542Z tilejson 
Kulturminnerlokaliteter_Kulturminnerlokaliteter.mbtiles 17488248832 2022-02-09T19:40:51.516Z tilejson 
Kulturminnerlokaliteter_Kulturminnerlokaliteter.okbak.mbtiles 163381248 2020-07-14T13:36:45.600Z tilejson 
Kulturminnerlokaliteter_Kulturminnerlokaliteter_ny.mbtiles 529952768 2020-07-12T17:32:28.838Z tilejson 
LandskapNiN_Fjordlandskap.mbtiles 11915264 2022-06-02T13:31:55.221Z tilejson 
LandskapNiN_Innlandsdallandskap.mbtiles 13725696 2022-06-02T13:32:19.865Z tilejson 
LandskapNiN_Innlandsslettelandskap.mbtiles 11821056 2022-06-02T13:32:44.328Z tilejson 
LandskapNiN_Innlandssogfjellandskap.mbtiles 15056896 2022-06-02T13:33:09.576Z tilejson 
LandskapNiN_Kystslettelandskap.mbtiles 11898880 2022-06-02T13:33:34.487Z tilejson 
LandskapNiN_Kystsogkystfjellandskap.mbtiles 10784768 2022-02-10T10:52:19.187Z tilejson 
LandskapNiN_Marinelandskap.mbtiles 11722752 2022-06-02T13:33:59.071Z tilejson 
LandskapsgradienterNiN_Arealbruksintenistet.mbtiles 13373440 2022-06-02T13:34:24.398Z tilejson 
LandskapsgradienterNiN_Brepreg.mbtiles 10686464 2022-06-02T13:34:49.578Z tilejson 
LandskapsgradienterNiN_Indreytrekyst.mbtiles 3735552 2021-01-06T10:23:56.076Z tilejson 
LandskapsgradienterNiN_Innsjpreg.mbtiles 11235328 2022-06-02T13:35:14.737Z tilejson 
LandskapsgradienterNiN_Kystavstand.mbtiles 4489216 2021-01-06T10:23:56.128Z tilejson 
LandskapsgradienterNiN_Vegetasjon.mbtiles 13053952 2022-06-02T13:35:40.029Z tilejson 
LandskapsgradienterNiN_Vtmarkspreg.mbtiles 11243520 2022-06-02T13:36:04.920Z tilejson 
Livsmiljer_Bekkeklfter.mbtiles 151937024 2022-02-08T23:09:20.736Z tilejson 
Livsmiljer_BergveggerFlate.mbtiles 151498752 2021-01-06T13:43:26.047Z tilejson 
Livsmiljer_BergveggerLinje.mbtiles 151097344 2021-01-06T13:48:49.969Z tilejson 
Livsmiljer_Bergveggerflate.mbtiles 151625728 2022-02-08T23:14:57.970Z tilejson 
Livsmiljer_Bergveggerlinje.mbtiles 151080960 2022-02-08T23:20:36.944Z tilejson 
Livsmiljer_Brannflater.mbtiles 151089152 2022-02-08T23:26:16.061Z tilejson 
Livsmiljer_Dekningskartdetalj.mbtiles 1324019712 2020-07-06T06:37:44.335Z tilejson 
Livsmiljer_Dekningskartoversikt.mbtiles 45817856 2021-01-06T12:03:51.199Z tilejson 
Livsmiljer_Eldrelauvsuksesjon.mbtiles 154611712 2022-02-08T23:31:54.490Z tilejson 
Livsmiljer_Gamletrr.mbtiles 154484736 2022-02-08T23:37:33.963Z tilejson 
Livsmiljer_Hulelauvtrar.mbtiles 151924736 2021-01-06T14:10:39.107Z tilejson 
Livsmiljer_Hulelauvtrr.mbtiles 151859200 2022-02-08T23:43:15.796Z tilejson 
Livsmiljer_Kartleggingsomrde.mbtiles 39731200 2022-02-08T23:44:44.829Z tilejson 
Livsmiljer_Leirraviner.mbtiles 151130112 2022-02-08T23:50:23.128Z tilejson 
Livsmiljer_Liggendeddved.mbtiles 154181632 2022-02-08T23:56:02.428Z tilejson 
Livsmiljer_Livsmilj.mbtiles 161640448 2022-02-09T00:01:45.949Z tilejson 
Livsmiljer_Livsmiljer.mbtiles 161652736 2021-01-06T14:26:52.735Z tilejson 
Livsmiljer_Rikbakkevegetasjon.mbtiles 154710016 2022-02-09T00:07:38.474Z tilejson 
Livsmiljer_Rikbarkstrr.mbtiles 152248320 2022-02-09T00:13:21.231Z tilejson 
Livsmiljer_Staendeddved.mbtiles 152281088 2021-01-06T14:43:16.798Z tilejson 
Livsmiljer_Stendeddved.mbtiles 152342528 2022-02-09T00:19:00.461Z tilejson 
Livsmiljer_Trrmedhengelav.mbtiles 152129536 2022-02-09T00:24:40.414Z tilejson 
Lsmasse_Grunnvannspotensiale.mbtiles 2565447680 2021-01-07T10:29:43.705Z tilejson 
Lsmasse_Lsmasse.mbtiles 15085568 2022-06-02T13:36:30.136Z tilejson 
Lsmasse_Lsmasseflate.mbtiles 2806054912 2021-05-19T13:15:11.922Z tilejson 
Lsmasse_Mektighet.mbtiles 2697285632 2021-01-07T13:24:51.804Z tilejson 
Lsmasse_Saltvannsavsetning.mbtiles 2428387328 2021-01-07T14:51:19.024Z tilejson 
Lsmasse_Skredmateriale.mbtiles 2422657024 2022-02-09T01:54:31.472Z tilejson 
Marinebiotoper_BiotoperBarentshavetMAREANO.mbtiles 16384 2021-01-06T10:24:10.524Z tilejson 
Marinebiotoper_BiotoperMidtnorsksokkel.mbtiles 16384 2021-01-06T10:24:10.524Z tilejson 
Marinebiotoper_BiotoperNordlandVI.mbtiles 16384 2021-01-06T10:24:10.524Z tilejson 
Marinebiotoper_BiotoperTromsIINordlandVII.mbtiles 16384 2021-01-06T10:24:10.524Z tilejson 
Marinebunnsedimenter_Bunnsedimenterdannelseregional.mbtiles 49655808 2022-02-09T01:56:05.230Z tilejson 
Marinebunnsedimenter_Bunnsedimenterkornstrrelsedetaljert.mbtiles 16384 2021-01-06T10:24:10.648Z tilejson 
Marinebunnsedimenter_Bunnsedimenterkornstrrelseregional.mbtiles 63201280 2022-02-09T01:57:38.027Z tilejson 
Marinebunnsedimenter_Sedimentasjonsmiljdetaljert.mbtiles 39723008 2022-02-09T01:59:06.552Z tilejson 
Marinebunnsedimenter_Sedimentasjonsmiljregionalt.mbtiles 49008640 2022-02-09T02:00:37.544Z tilejson 
Marinelandskap_MarineLandskap.mbtiles 16384 2021-01-06T10:24:11.100Z tilejson 
Maringrense_Maringrense.mbtiles 5115904 2021-01-06T10:24:11.132Z tilejson 
Maringrense_Maringrenseallekartlag.mbtiles 16384 2021-01-06T10:24:11.136Z tilejson 
Maringrense_Maringrensearealover.mbtiles 2669363200 2022-02-09T03:30:28.005Z tilejson 
Maringrense_Maringrensearealunder.mbtiles 607637504 2020-07-22T16:42:56.322Z tilejson 
Maringrense_Maringrenselinje.mbtiles 43659264 2022-02-09T03:32:01.046Z tilejson 
Maringrense_Muligmarinleire.mbtiles 2588401664 2022-02-09T05:01:27.370Z tilejson 
Marinleiremuligforekomst_Ikkeangitt.mbtiles 2378530816 2022-02-10T09:57:07.182Z tilejson 
Marinleiremuligforekomst_Lokaletynneforekomster.mbtiles 39346176 2022-02-10T10:53:45.969Z tilejson 
Marinleiremuligforekomst_Marinleiremuligforekomst.mbtiles 2583138304 2021-01-07T19:13:01.533Z tilejson 
Marinleiremuligforekomst_Muligmarinleire.mbtiles 2589745152 2022-02-10T12:19:49.595Z tilejson 
Marinleiremuligforekomst_Sammenhengendeforekomster.mbtiles 2462126080 2022-02-11T11:17:28.204Z tilejson 
Marinleiremuligforekomst_Stortsettfravrende.mbtiles 2497531904 2022-02-11T11:37:20.660Z tilejson 
Markfuktighetsklasser_Dekningskart.mbtiles 12120064 2021-05-20T11:26:33.774Z tilejson 
Markfuktighetsklasser_Markfuktighetsklasser.mbtiles 10674176 2021-05-20T11:26:58.206Z tilejson 
Miljverdihav_Miljverdifisk.mbtiles 14598144 2021-05-20T11:27:25.681Z tilejson 
Miljverdihav_Miljverdinaturtyper.mbtiles 8589312 2021-05-20T11:27:50.861Z tilejson 
Miljverdihav_Miljverdisjfugl.mbtiles 16392192 2021-05-20T11:28:18.444Z tilejson 
Miljverdihav_Miljverdisjpattedyr.mbtiles 17506304 2021-05-20T11:28:47.307Z tilejson 
NaturiverneomrderNiN_DekningskartNaturiverneomrder.mbtiles 16384 2021-01-06T10:24:35.819Z tilejson 
NaturiverneomrderNiN_NaturiverneomrderNiN.mbtiles 16384 2021-01-06T10:24:35.819Z tilejson 
NaturtyperDNHndbok13_HovednaturtypeKystoghavstrand.mbtiles 26718208 2022-06-02T13:42:11.681Z tilejson 
NaturtyperDNHndbok13_Hovednaturtypeandreviktige.mbtiles 26558464 2022-06-02T13:37:55.598Z tilejson 
NaturtyperDNHndbok13_Hovednaturtypeferskvannogvrmark.mbtiles 7753728 2021-01-06T10:24:36.019Z tilejson 
NaturtyperDNHndbok13_Hovednaturtypeferskvannogvtmark.mbtiles 26894336 2021-01-06T12:18:46.629Z tilejson 
NaturtyperDNHndbok13_Hovednaturtypefjell.mbtiles 26947584 2022-06-02T13:39:20.824Z tilejson 
NaturtyperDNHndbok13_Hovednaturtypekulturlandskap.mbtiles 27119616 2022-06-02T13:40:46.839Z tilejson 
NaturtyperDNHndbok13_Hovednaturtypemyrogkilde.mbtiles 26984448 2022-06-02T13:43:37.536Z tilejson 
NaturtyperDNHndbok13_Hovednaturtyperasmarkbergogkantkratt.mbtiles 26595328 2022-06-02T13:45:02.310Z tilejson 
NaturtyperDNHndbok13_Hovednaturtypeskog.mbtiles 27639808 2022-06-02T13:46:27.180Z tilejson 
NaturtyperDNHndbok13_NaturtyperDNHndbok13.mbtiles 28377088 2022-06-02T13:47:52.503Z tilejson 
NaturtyperDNHndbok19_Marinenaturtyperalle.mbtiles 27217920 2022-06-02T13:49:18.009Z tilejson 
NaturtyperDNHndbok19_Marinenaturtyperbltbunn.mbtiles 26669056 2022-06-02T13:50:43.907Z tilejson 
NaturtyperDNHndbok19_Marinenaturtyperlegras.mbtiles 26460160 2022-06-02T13:52:08.662Z tilejson 
NaturtyperDNHndbok19_Marinenaturtyperlitoral.mbtiles 26353664 2022-06-02T13:53:32.860Z tilejson 
NaturtyperDNHndbok19_Marinenaturtyperoksygen.mbtiles 26411008 2022-06-02T13:54:57.039Z tilejson 
NaturtyperDNHndbok19_Marinenaturtyperpollerogdyp.mbtiles 26361856 2022-06-02T13:56:21.321Z tilejson 
NaturtyperDNHndbok19_Marinenaturtyperskjellsand.mbtiles 27021312 2022-06-02T13:57:46.092Z tilejson 
NaturtyperDNHndbok19_Marinenaturtypertare.mbtiles 27172864 2022-06-02T13:59:10.450Z tilejson 
NaturtyperDNHndbok19_Marinenaturtypertidevann.mbtiles 26419200 2022-06-02T14:00:34.884Z tilejson 
NaturtyperNiNMdir_Dekningskart.mbtiles 27426816 2022-06-02T14:02:00.103Z tilejson 
NaturtyperNiNMdir_NaturtypeNiNSvrthylokalitetskvalitet.mbtiles 26738688 2022-06-02T14:03:25.625Z tilejson 
NaturtyperNiNMdir_NaturtypeNiNhykvalitet.mbtiles 16384 2021-01-06T10:24:37.087Z tilejson 
NaturtyperNiNMdir_NaturtypeNiNhylokalitetskvalitet.mbtiles 7450624 2021-01-06T10:24:37.151Z tilejson 
NaturtyperNiNMdir_NaturtypeNiNikkefullstendigkvalitetsvurdert.mbtiles 7344128 2021-01-06T10:24:37.215Z tilejson 
NaturtyperNiNMdir_NaturtypeNiNikkekvalitetsvurdert.mbtiles 16384 2021-01-06T10:24:37.215Z tilejson 
NaturtyperNiNMdir_NaturtypeNiNlavkvalitet.mbtiles 16384 2021-01-06T10:24:37.215Z tilejson 
NaturtyperNiNMdir_NaturtypeNiNlavlokalitetskvalitet.mbtiles 7421952 2021-01-06T10:24:37.279Z tilejson 
NaturtyperNiNMdir_NaturtypeNiNmoderatkvalitet.mbtiles 16384 2021-01-06T10:24:37.279Z tilejson 
NaturtyperNiNMdir_NaturtypeNiNmoderatlokalitetskvalitet.mbtiles 7454720 2021-01-06T10:24:37.359Z tilejson 
NaturtyperNiNMdir_NaturtyperMdir.mbtiles 26767360 2022-06-02T14:04:50.976Z tilejson 
Naturtyperutvalgte_Naturtyperutvalgte.mbtiles 26824704 2022-06-02T14:06:17.334Z tilejson 
Naturvernomrder_Naturvernomrder.mbtiles 10653696 2022-06-02T14:07:06.337Z tilejson 
Naturvernomrderforesltte_Foreslattnaturvernomrde.mbtiles 7282688 2022-06-02T14:06:41.534Z tilejson 
Naturvernrestriksjonsomrder_Ferdselsforbud.mbtiles 7307264 2022-02-09T05:34:07.780Z tilejson 
Naturvernrestriksjonsomrder_Landingsforbud.mbtiles 10395648 2022-02-09T05:34:34.199Z tilejson 
Naturvernrestriksjonsomrder_Lavflyvingforbudtunder300m.mbtiles 8364032 2022-02-09T05:35:00.199Z tilejson 
Nedbrfelt_Nedbrfelttilhav.mbtiles 8138752 2022-06-02T14:07:31.109Z tilejson 
Nedbrfelt_REGINEenhet.mbtiles 463446016 2022-02-09T05:58:10.380Z tilejson 
Nedbrfelt_Sidenedbrfelt.mbtiles 7733248 2022-06-02T14:07:55.308Z tilejson 
Nedbrfelt_Vassdragsomrde.mbtiles 8196096 2022-06-02T14:08:20.088Z tilejson 
Nkkelbiotoper_Nkkelbiotop.mbtiles 158097408 2022-02-09T06:04:44.508Z tilejson 
Nkkelbiotoper_NkkelbiotopmedMiS.mbtiles 156839936 2021-01-06T14:59:44.254Z tilejson 
Nkkelbiotoper_NkkelbiotoputenMiS.mbtiles 151855104 2021-01-06T15:05:13.290Z tilejson 
Ramsaromrder_Ramsaromrader.mbtiles 2351104 2021-01-06T10:24:39.747Z tilejson 
Ramsaromrder_Ramsaromrder.mbtiles 7307264 2022-02-09T06:05:10.507Z tilejson 
Reindrift_Administrativegrenser.mbtiles 12472320 2021-05-20T11:29:12.559Z tilejson 
Reindrift_FlyttingSamling.mbtiles 12668928 2021-05-20T11:29:37.906Z tilejson 
Reindrift_Gjerderoganlegg.mbtiles 11341824 2021-05-20T11:30:03.158Z tilejson 
Reindrift_Hstvinterbeite.mbtiles 11816960 2021-05-20T11:30:28.241Z tilejson 
Reindrift_Sommerbeite.mbtiles 11878400 2021-05-20T11:30:53.149Z tilejson 
Reindrift_Vinterbeite.mbtiles 11771904 2021-05-20T11:31:18.176Z tilejson 
Reindrift_Vrbeite.mbtiles 12337152 2021-05-20T11:31:43.100Z tilejson 
Skredhendelser_Oversiktskred.mbtiles 2392064 2021-01-06T10:24:39.779Z tilejson 
Skredhendelser_Skredtype.mbtiles 409296896 2022-02-09T06:27:21.195Z tilejson 
Srbarehabitatmarint_Blomklkorallskog.mbtiles 16384 2021-01-06T10:24:40.763Z tilejson 
Srbarehabitatmarint_Bltbunnskorallskog.mbtiles 16384 2021-01-06T10:24:40.763Z tilejson 
Srbarehabitatmarint_Hardbunnskorallskog.mbtiles 16384 2021-01-06T10:24:40.763Z tilejson 
Srbarehabitatmarint_Sjfjrbunn.mbtiles 16384 2021-01-06T10:24:40.763Z tilejson 
Srbarehabitatmarint_Svampskog.mbtiles 16384 2021-01-06T10:24:40.763Z tilejson 
Srbarehabitatmarint_Svampspikelbunn.mbtiles 16384 2021-01-06T10:24:40.763Z tilejson 
Srbarehabitatmarint_Umbellulabestander.mbtiles 16384 2021-01-06T10:24:40.763Z tilejson 
Srbarehabitatmarint_VMEColdwatersponge.mbtiles 16384 2021-01-06T10:24:40.763Z tilejson 
Srligverdifulleogsrbareomrder_Srligverdifulleogsrbareomrdergrenser.mbtiles 10002432 2021-05-20T11:32:09.388Z tilejson 
Srligverdifulleogsrbareomrder_Srligverdifulleogsrbareomrderomrder.mbtiles 9805824 2021-05-20T11:32:35.979Z tilejson 
Ultramafiskebergarter_Ultramafiskebergarterutbredelse1250000.mbtiles 10674176 2021-01-06T12:58:17.712Z tilejson 
Ultramafiskebergarter_Ultramafiskebergarterutbredelse1250000punktrepresentasjon.mbtiles 10973184 2021-01-06T12:58:42.588Z tilejson 
Vannforekomster_kologisktilstandellerpotensialelv.mbtiles 443965440 2022-02-09T06:49:44.861Z tilejson 
Vannforekomster_kologisktilstandellerpotensialinnsj.mbtiles 7933952 2022-06-02T14:08:44.675Z tilejson 
Vannforekomster_kologisktilstandellerpotensialkystvann.mbtiles 8511488 2022-06-02T14:09:08.771Z tilejson 
Vannkraftikkeutbygd_Ikkeutbygddam.mbtiles 7172096 2022-06-02T14:09:32.634Z tilejson 
Vannkraftikkeutbygd_Ikkeutbygdinntakspunkt.mbtiles 1586913280 2022-02-09T08:21:44.651Z tilejson 
Vannkraftikkeutbygd_Ikkeutbygdmagasin.mbtiles 101335040 2022-02-09T10:24:38.485Z tilejson 
Vannkraftikkeutbygd_Ikkeutbygdvannkraftverk.mbtiles 7532544 2022-06-02T14:09:56.910Z tilejson 
Vannkraftikkeutbygd_Ikkeutbygdvannvei.mbtiles 101580800 2022-02-09T10:30:44.453Z tilejson 
Vannkraftutbygd_Dam.mbtiles 147308544 2022-02-09T11:02:51.427Z tilejson 
Vannkraftutbygd_DamN250.mbtiles 8118272 2022-06-02T14:10:21.393Z tilejson 
Vannkraftutbygd_Inntakspunkt.mbtiles 1587843072 2022-02-09T12:31:05.582Z tilejson 
Vannkraftutbygd_Magasin.mbtiles 104697856 2022-02-15T14:34:25.983Z tilejson 
Vannkraftutbygd_Utlpspunkt.mbtiles 1586429952 2022-02-11T13:24:20.064Z tilejson 
Vannkraftutbygd_Vannkraftverk.mbtiles 7610368 2022-06-02T14:10:45.809Z tilejson 
Vannkraftutbygd_Vannvei.mbtiles 102735872 2022-02-11T13:30:11.245Z tilejson 
VegetasjonNIBIO_Hovudtypar.mbtiles 10678272 2021-05-20T11:33:00.490Z tilejson 
VegetasjonNIBIO_Naturtypar.mbtiles 10674176 2021-05-20T11:33:25.150Z tilejson 
VegetasjonNIBIO_Oversiktskartdekning.mbtiles 11153408 2021-05-20T11:33:50.321Z tilejson 
VegetasjonNIBIO_Vegetasjonstypar.mbtiles 10674176 2021-05-20T11:34:14.805Z tilejson 
VerneplanforVassdrag_VerneplanforVassdrag.mbtiles 7593984 2022-06-02T14:11:10.056Z tilejson 
Vernskog_Vernskog.mbtiles 11677696 2022-06-02T14:11:34.368Z tilejson 
Villreinomrder_VillreinTrekkomrade.mbtiles 7221248 2022-06-02T14:14:21.461Z tilejson 
Villreinomrder_VillreinTrekkveg.mbtiles 2224128 2021-01-06T10:24:54.343Z tilejson 
Villreinomrder_Villreinbarmarksbeite.mbtiles 7307264 2022-06-02T14:11:58.116Z tilejson 
Villreinomrder_Villreinhelrsbeite.mbtiles 7270400 2022-06-02T14:12:21.991Z tilejson 
Villreinomrder_Villreinhstbeite.mbtiles 7163904 2022-06-02T14:12:45.823Z tilejson 
Villreinomrder_Villreinkalvingsomrde.mbtiles 7217152 2022-06-02T14:13:09.786Z tilejson 
Villreinomrder_Villreinleveomrde.mbtiles 7249920 2022-06-02T14:13:33.758Z tilejson 
Villreinomrder_Villreinsommerbeite.mbtiles 7229440 2022-06-02T14:13:57.641Z tilejson 
Villreinomrder_Villreinvinterbeite.mbtiles 7270400 2022-06-02T14:14:45.544Z tilejson 
dtm.mbtiles 991838208 2020-07-25T12:02:29.149Z tilejson 
dtm_expo.mbtiles 1262039040 2020-07-28T17:49:38.306Z tilejson 
dtm_expo2.mbtiles 1262043136 2020-07-28T20:32:33.765Z tilejson 
tmp 4096 2020-07-12T11:42:46.299Z