Filename Size Update Decode as
..
..mbtiles 114688 2020-07-04T19:07:49.168Z tilejson 
ArealressursAR5_ArealressursAR5Arealtype.mbtiles 5007671296 2020-07-05T12:53:28.693Z tilejson 
ArealressursAR5_Jordbruksareal.mbtiles 1583669248 2020-07-05T10:05:54.498Z tilejson 
ArealressursAR5_Treslag.mbtiles 4304560128 2020-07-05T15:11:20.043Z tilejson 
ArterFremmedearter2018_Allekategorier.mbtiles 13205504 2020-11-30T11:35:55.333Z tilejson 
ArterFremmedearter2018_HIHyrisiko.mbtiles 40968192 2020-11-30T11:37:23.231Z tilejson 
ArterFremmedearter2018_LOLavRisiko.mbtiles 41385984 2020-11-30T11:38:51.349Z tilejson 
ArterFremmedearter2018_NKIngenkjentrisiko.mbtiles 40349696 2020-11-30T11:40:20.215Z tilejson 
ArterFremmedearter2018_PHPotensielthyrisiko.mbtiles 41746432 2020-11-30T11:41:47.754Z tilejson 
ArterFremmedearter2018_SESvrthyrisiko.mbtiles 42000384 2020-11-30T11:43:15.568Z tilejson 
ArterPrioriterte_Prioritertearterkologiskefunksjonsomrder.mbtiles 101171200 2020-11-30T11:48:47.495Z tilejson 
ArterPrioriterte_Prioritertearteromrder.mbtiles 101228544 2020-11-30T11:54:19.129Z tilejson 
ArterPrioriterte_Prioritertearterpunkt.mbtiles 101568512 2020-11-30T11:59:54.086Z tilejson 
ArterRdlista_CRKritisktruet.mbtiles 2377457664 2020-12-02T12:20:04.972Z tilejson 
ArterRdlista_DDDatamangel.mbtiles 2369986560 2020-12-02T13:46:06.256Z tilejson 
ArterRdlista_ENSterkttruet.mbtiles 2418159616 2020-12-02T15:15:16.070Z tilejson 
ArterRdlista_NTNrtruet.mbtiles 2477072384 2020-12-02T16:42:05.827Z tilejson 
ArterRdlista_RERegionaltutddd.mbtiles 2367107072 2020-12-02T18:07:40.894Z tilejson 
ArterRdlista_Rdlistaarterallekategorier.mbtiles 2517757952 2020-12-02T19:34:09.628Z tilejson 
ArterRdlista_VUSrbar.mbtiles 2424852480 2020-12-03T09:55:53.703Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots_Insekterogedderkoppdyrallearter.mbtiles 7671808 2020-12-02T19:34:36.108Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots_Insekterogedderkoppdyrtruedeansvarsarter.mbtiles 7909376 2020-12-02T19:35:00.967Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots_Insekterogedderkoppdyrtruedearter.mbtiles 7942144 2020-12-02T19:35:26.374Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots_Karplanterallearter.mbtiles 7589888 2020-12-02T19:35:51.618Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots_Karplantertruedeansvarsarter.mbtiles 7839744 2020-12-02T19:36:16.353Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots_Karplantertruedearter.mbtiles 7745536 2020-12-07T10:55:25.371Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots_Lavallearter.mbtiles 7901184 2020-12-02T19:36:41.317Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots_Lavtruedeansvarsarter.mbtiles 7884800 2020-12-02T19:37:06.372Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots_Lavtruedearter.mbtiles 7852032 2020-12-02T19:37:31.292Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots_Moserallearter.mbtiles 7745536 2020-12-02T19:37:56.251Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots_Mosertruedeansvarsarter.mbtiles 7942144 2020-12-02T19:38:20.986Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots_Mosertruedearter.mbtiles 7737344 2020-12-02T19:38:45.838Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots_Overlappallearter.mbtiles 7417856 2020-12-02T19:39:10.301Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots_Overlapptruedeansvarsarter.mbtiles 7512064 2020-12-02T19:39:35.085Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots_Overlapptruedearter.mbtiles 7512064 2020-12-02T19:39:59.964Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots_Soppallearter.mbtiles 7553024 2020-12-02T19:40:25.087Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots_Sopptruedeansvarsarter.mbtiles 7925760 2020-12-02T19:40:49.751Z tilejson 
ArterTruedearterhotspots_Sopptruedearter.mbtiles 7827456 2020-12-02T19:41:14.482Z tilejson 
Arteravnasjonalforvaltningsinteresse_Andrespesielthensynskrevendearteromrder.mbtiles 102916096 2020-12-02T19:46:45.606Z tilejson 
Arteravnasjonalforvaltningsinteresse_Andrespesielthensynskrevendearteromrdersompunkt.mbtiles 27586560 2020-09-27T12:37:17.336Z tilejson 
Arteravnasjonalforvaltningsinteresse_Andrespesielthensynskrevendearterpunkt.mbtiles 104873984 2020-12-02T19:52:18.782Z tilejson 
Arteravnasjonalforvaltningsinteresse_Ansvarsarteromrder.mbtiles 109985792 2020-12-02T19:57:49.376Z tilejson 
Arteravnasjonalforvaltningsinteresse_Ansvarsarteromrdersompunkt.mbtiles 29872128 2020-09-27T12:41:40.603Z tilejson 
Arteravnasjonalforvaltningsinteresse_Ansvarsarterpunkt.mbtiles 128737280 2020-12-02T20:03:30.626Z tilejson 
Arteravnasjonalforvaltningsinteresse_Arteravsrligstorforvaltningsinteresseomrder.mbtiles 112132096 2020-12-02T20:08:58.741Z tilejson 
Arteravnasjonalforvaltningsinteresse_Arteravsrligstorforvaltningsinteressepunkt.mbtiles 134119424 2020-12-02T20:14:34.454Z tilejson 
Arteravnasjonalforvaltningsinteresse_Arteravstorforvaltningsinteresseomrder.mbtiles 105934848 2020-12-02T20:20:00.421Z tilejson 
Arteravnasjonalforvaltningsinteresse_Arteravstorforvaltningsinteressepunkt.mbtiles 124252160 2020-12-02T20:25:31.601Z tilejson 
Arteravnasjonalforvaltningsinteresse_Fremmedearteromrder.mbtiles 101761024 2020-12-02T20:30:59.494Z tilejson 
Arteravnasjonalforvaltningsinteresse_Fremmedearterpunkt.mbtiles 113426432 2020-12-02T20:36:32.470Z tilejson 
Arteravnasjonalforvaltningsinteresse_Spesiellekologiskeformeromr.mbtiles 26509312 2020-09-27T13:32:14.001Z tilejson 
Arteravnasjonalforvaltningsinteresse_Spesiellekologiskeformeromrder.mbtiles 101257216 2020-12-02T20:41:59.311Z tilejson 
Arteravnasjonalforvaltningsinteresse_Spesiellekologiskeformeromrpunktsymbolisert.mbtiles 26431488 2020-09-27T13:33:39.020Z tilejson 
Arteravnasjonalforvaltningsinteresse_Spesiellekologiskeformerpunkt.mbtiles 101494784 2020-12-02T20:47:26.312Z tilejson 
Arteravnasjonalforvaltningsinteresse_Truaarteromrder.mbtiles 104267776 2020-12-02T20:52:56.588Z tilejson 
Arteravnasjonalforvaltningsinteresse_Truaarterpunkt.mbtiles 111456256 2020-12-02T20:58:30.755Z tilejson 
Arterfredete_Fredetearteromrder.mbtiles 101163008 2020-12-02T21:03:57.854Z tilejson 
Arterfredete_Fredetearterpunkt.mbtiles 102215680 2020-12-02T21:09:28.229Z tilejson 
Arterfremmedearter2018_Allekategorier.mbtiles 5754880 2020-09-27T12:43:26.801Z tilejson 
Arterfremmedearter2018_HIHyrisiko.mbtiles 16384 2020-09-27T12:43:27.229Z tilejson 
Arterfremmedearter2018_LOLavRisiko.mbtiles 16384 2020-09-27T12:43:27.269Z tilejson 
Arterfremmedearter2018_NKIngenkjentrisiko.mbtiles 16384 2020-09-27T12:43:27.289Z tilejson 
Arterfremmedearter2018_PHPotensielthyrisiko.mbtiles 16384 2020-09-27T12:43:27.317Z tilejson 
Arterfremmedearter2018_SESvrthyrisiko.mbtiles 16384 2020-09-27T12:43:27.337Z tilejson 
Arterrdlista_CRKritisktruet.mbtiles 617496576 2020-07-21T12:50:03.518Z tilejson 
Arterrdlista_DDDatamangel.mbtiles 611254272 2020-07-06T08:00:09.366Z tilejson 
Arterrdlista_ENSterkttruet.mbtiles 655171584 2020-07-05T18:19:25.149Z tilejson 
Arterrdlista_NTNrtruet.mbtiles 711016448 2020-07-21T21:31:30.103Z tilejson 
Arterrdlista_RERegionaltutddd.mbtiles 608231424 2020-07-05T16:44:56.889Z tilejson 
Arterrdlista_Rdlistaarterallekategorier.mbtiles 749473792 2020-07-22T07:19:19.122Z tilejson 
Arterrdlista_VUSrbar.mbtiles 660971520 2020-07-05T07:35:22.026Z tilejson 
Artskartfremmedearter2018_Allekategorier.mbtiles 5713920 2020-09-27T12:43:35.741Z tilejson 
Artskartfremmedearter2018_HIHyrisiko.mbtiles 12275712 2020-09-27T12:44:01.724Z tilejson 
Artskartfremmedearter2018_LOLavRisiko.mbtiles 12693504 2020-09-27T12:44:27.752Z tilejson 
Artskartfremmedearter2018_NKIngenkjentrisiko.mbtiles 11698176 2020-09-27T12:44:53.751Z tilejson 
Artskartfremmedearter2018_PHPotensielthyurisiko.mbtiles 13045760 2020-09-27T12:45:19.911Z tilejson 
Artskartfremmedearter2018_SESvrthyrisiko.mbtiles 13340672 2020-09-27T12:45:46.174Z tilejson 
BerggrunnN250_Bergartsflate1250000.mbtiles 16175104 2020-12-02T21:09:53.948Z tilejson 
BerggrunnN250_Bergartsflate1250000dannelsesalder.mbtiles 14241792 2020-12-02T21:10:19.336Z tilejson 
BerggrunnN250_Bergartsflate1250000tektoniskhovedinndeling.mbtiles 12242944 2020-12-02T21:10:44.175Z tilejson 
BerggrunnN250_Bergartsgrense1250000.mbtiles 10674176 2020-12-02T21:11:08.799Z tilejson 
BerggrunnN250_Bergartslinje1250000.mbtiles 10850304 2020-12-02T21:11:33.342Z tilejson 
BerggrunnN250_Berggrunnstrukturlinje1250000.mbtiles 10674176 2020-12-02T21:11:57.410Z tilejson 
BerggrunnN250_Lineamenter.mbtiles 51519488 2020-07-06T07:38:31.772Z tilejson 
BerggrunnN250_Linjestrukturpunkt.mbtiles 10678272 2020-12-02T21:12:21.566Z tilejson 
BerggrunnN250_Planstrukturpunkt.mbtiles 10674176 2020-12-02T21:12:45.837Z tilejson 
BerggrunnN50_BergartflateN50.mbtiles 202883072 2020-07-21T09:11:44.344Z tilejson 
BerggrunnN50_Bergartsflate150000.mbtiles 647688192 2020-12-02T21:34:40.813Z tilejson 
BerggrunnN50_Bergartsflatehovedbergart150000.mbtiles 10674176 2020-12-02T21:35:05.992Z tilejson 
BerggrunnN50_DekninsgskartBerggrunnskart150000.mbtiles 11554816 2020-12-02T21:35:31.660Z tilejson 
BerggrunnN50_DekninsgskartN50.mbtiles 4141056 2020-07-06T09:23:47.679Z tilejson 
BerggrunnN50_Linjestrukturpunkt.mbtiles 10678272 2020-12-02T21:35:56.399Z tilejson 
BerggrunnN50_Planstrukturpunkt.mbtiles 10674176 2020-12-02T21:36:21.022Z tilejson 
Bioklimatiskseksjon_Bioklimatiskseksjon.mbtiles 16384 2020-07-06T09:23:48.039Z tilejson 
Bioklimatisksone_Bioklimatisksone.mbtiles 16384 2020-07-06T09:24:36.470Z tilejson 
Bioklimatisksoneogseksjon_Bioklimatiskeseksjoner2017.mbtiles 11542528 2020-12-02T21:36:46.709Z tilejson 
Bioklimatisksoneogseksjon_Bioklimatisksone.mbtiles 12603392 2020-12-02T21:37:12.488Z tilejson 
BreeriNorge_Breflate.mbtiles 7262208 2020-12-02T21:37:37.752Z tilejson 
BreeriNorge_Breflate18951907.mbtiles 2195456 2020-07-06T09:27:00.092Z tilejson 
BreeriNorge_Breflate19471985.mbtiles 7262208 2020-12-02T21:38:03.027Z tilejson 
BreeriNorge_Breflate19881997.mbtiles 7233536 2020-12-02T21:38:28.030Z tilejson 
BreeriNorge_Breflate19992006.mbtiles 7376896 2020-12-02T21:38:52.981Z tilejson 
BreeriNorge_Bresjo19881997.mbtiles 7192576 2020-12-02T21:39:18.001Z tilejson 
BreeriNorge_Bresjo19992006.mbtiles 7208960 2020-12-02T21:39:42.984Z tilejson 
BreeriNorge_Bresjo2014.mbtiles 7225344 2020-12-02T21:40:08.207Z tilejson 
BreeriNorge_Isras.mbtiles 7168000 2020-12-02T21:40:33.406Z tilejson 
BreeriNorge_Istykkelse.mbtiles 90112 2020-07-03T08:25:49.506Z tilejson 
BreeriNorge_Jokulhlaup.mbtiles 7172096 2020-12-02T21:40:58.650Z tilejson 
Dybdedataterrengmodeller_havbunnrasterfargetdybdedatamed50skygge.mbtiles 25075712 2020-12-07T10:55:53.982Z tilejson 
Dybdedataterrengmodeller_havbunnrastermedgrdybdeog50skygge.mbtiles 20557824 2020-12-02T21:41:26.753Z tilejson 
ElvenettElvis_Elvenett.mbtiles 547995648 2020-07-05T20:21:35.103Z tilejson 
ElvenettElvis_Hovedelv.mbtiles 33763328 2020-12-02T21:42:55.103Z tilejson 
EstimertehekkebestanderforsjfuglSEAPOP_Alke.mbtiles 10739712 2021-05-18T13:21:47.331Z tilejson 
EstimertehekkebestanderforsjfuglSEAPOP_Fiskemake.mbtiles 11759616 2021-05-18T13:22:11.850Z tilejson 
EstimertehekkebestanderforsjfuglSEAPOP_Grmke.mbtiles 11673600 2021-05-18T13:22:36.234Z tilejson 
EstimertehekkebestanderforsjfuglSEAPOP_Havhest.mbtiles 10805248 2021-05-18T13:23:00.625Z tilejson 
EstimertehekkebestanderforsjfuglSEAPOP_Havsule.mbtiles 10694656 2021-05-18T13:23:24.581Z tilejson 
EstimertehekkebestanderforsjfuglSEAPOP_Krykkje.mbtiles 11001856 2021-05-18T13:23:49.092Z tilejson 
EstimertehekkebestanderforsjfuglSEAPOP_Lomvi.mbtiles 10731520 2021-05-18T13:24:13.435Z tilejson 
EstimertehekkebestanderforsjfuglSEAPOP_Lunde.mbtiles 10784768 2021-05-18T13:24:37.779Z tilejson 
EstimertehekkebestanderforsjfuglSEAPOP_Polarlomvi.mbtiles 10743808 2021-05-18T13:25:02.446Z tilejson 
EstimertehekkebestanderforsjfuglSEAPOP_Rdnebbterne.mbtiles 11120640 2021-05-18T13:25:27.210Z tilejson 
EstimertehekkebestanderforsjfuglSEAPOP_Sildemke.mbtiles 11091968 2021-05-18T13:26:16.065Z tilejson 
EstimertehekkebestanderforsjfuglSEAPOP_Storskarv.mbtiles 10944512 2021-05-18T13:26:40.661Z tilejson 
EstimertehekkebestanderforsjfuglSEAPOP_Svartbak.mbtiles 11870208 2021-05-18T13:27:05.132Z tilejson 
EstimertehekkebestanderforsjfuglSEAPOP_Teist.mbtiles 10915840 2021-05-18T13:27:29.644Z tilejson 
EstimertehekkebestanderforsjfuglSEAPOP_Toppskarv.mbtiles 11063296 2021-05-18T13:27:54.239Z tilejson 
EstimertehekkebestanderforsjfuglSEAPOP_Tyvjo.mbtiles 11137024 2021-05-18T13:28:18.367Z tilejson 
EstimertehekkebestanderforsjfuglSEAPOP_rfugl.mbtiles 12206080 2021-05-18T13:25:51.665Z tilejson 
Fiskerireguleringerogvern_Fjordlinjerkysttorskregulering.mbtiles 10829824 2020-12-02T21:43:20.238Z tilejson 
Fiskerireguleringerogvern_Korallrevforbudsomrder.mbtiles 10792960 2020-12-02T21:43:45.314Z tilejson 
Fiskerireguleringerogvern_Nasjonalelaksefjorder.mbtiles 10977280 2020-12-02T21:44:10.461Z tilejson 
Fiskerireguleringerogvern_TareHstefeltMreogRomsdal.mbtiles 10784768 2020-12-02T21:44:35.273Z tilejson 
Fiskerireguleringerogvern_TareHstefeltNordTrndelag.mbtiles 10801152 2020-12-02T21:45:00.300Z tilejson 
Fiskerireguleringerogvern_TareHstefeltRogHordogSF.mbtiles 10866688 2020-12-02T21:45:25.239Z tilejson 
Fiskerireguleringerogvern_TareHstefeltSrTrndelag.mbtiles 10788864 2020-12-02T21:45:50.263Z tilejson 
Fiskerireguleringerogvern_Verneomrdebunnhabitat.mbtiles 13500416 2020-12-02T21:46:17.050Z tilejson 
Flomsoner_DekningskartAnalyseomrde.mbtiles 7225344 2020-12-02T21:46:42.090Z tilejson 
Flomsoner_Flomsone1000rsflom.mbtiles 1586462720 2020-12-02T23:13:17.935Z tilejson 
Flomsoner_Flomsone100rsflom.mbtiles 1589493760 2020-12-03T00:38:49.772Z tilejson 
Flomsoner_Flomsone10rsflom.mbtiles 1588654080 2020-12-03T02:04:19.227Z tilejson 
Flomsoner_Flomsone200rsflom.mbtiles 1590181888 2020-12-03T03:30:33.266Z tilejson 
Flomsoner_Flomsone20rsflom.mbtiles 1587605504 2020-12-03T04:56:45.037Z tilejson 
Flomsoner_Flomsone500rsflom.mbtiles 1588490240 2020-12-03T06:22:52.334Z tilejson 
Flomsoner_Flomsone50rsflom.mbtiles 1588260864 2020-12-03T07:49:04.283Z tilejson 
Forurensetgrunn_Forurensetomrde.mbtiles-journal 49760 2020-12-06T07:28:31.036Z
Forurensetgrunn_Forurensetomrdepunkt.mbtiles 8138752 2021-01-06T11:50:55.623Z tilejson 
Forurensetgrunn_Forurensetomrdetilstand.bak.mbtiles 2223169536 2020-07-15T09:55:45.894Z tilejson 
Forurensetgrunn_Forurensetomrdetilstand.mbtiles 16968638464 2020-09-27T04:31:51.277Z tilejson 
Forurensetgrunn_Forurensetomrdetilstandpunkt.mbtiles 1691648 2021-01-06T11:51:03.871Z tilejson 
Geologiskarv_Geologiskarv.mbtiles 11280384 2021-01-06T11:51:29.159Z tilejson 
Grusogpukk_Gruspukkomrde.mbtiles 2393104384 2021-05-20T09:59:10.413Z tilejson 
Grusogpukk_Steintipp.mbtiles 2365743104 2021-05-20T11:26:06.395Z tilejson 
Gyteomrder_Gyteomrder.mbtiles 11792384 2021-01-06T11:51:54.522Z tilejson 
Innsjdatabase_DybdeKurve.mbtiles 1589276672 2021-01-06T22:09:52.543Z tilejson 
Innsjdatabase_Dybdekart.mbtiles 7331840 2021-01-06T11:52:19.734Z tilejson 
Innsjdatabase_Dybdepunkt.mbtiles 1589575680 2021-01-06T23:36:24.861Z tilejson 
Innsjdatabase_Innsjdatabase.mbtiles 458874880 2021-01-06T17:19:10.942Z tilejson 
Innsjdatabase_Innsjoveddybdemaling.mbtiles 1592623104 2021-01-07T01:02:27.816Z tilejson 
Kalkinnholdberggrunn_Kalkinnholdiberggrunnenprognose1250000.mbtiles 11448320 2021-01-06T11:52:20.214Z tilejson 
KartleggingsenheterNiNMdir_NiNkartleggingsenheter120000.mbtiles 7155712 2021-05-18T13:28:42.410Z tilejson 
KartleggingsenheterNiNMdir_NiNkartleggingsenheter15000.mbtiles 7155712 2021-05-18T13:29:06.290Z tilejson 
Korallrev_KorallrevLopheliapertusa.mbtiles 26574848 2021-01-06T11:53:46.403Z tilejson 
Korallrevsannsynligeforekomster_Dekningskart.mbtiles 10878976 2021-01-06T11:54:11.515Z tilejson 
Korallrevsannsynligeforekomster_MarinSannsynligeKorallrevWMS.mbtiles 11161600 2021-01-06T11:54:36.706Z tilejson 
Korallrevsannsynligeforekomster_Omriss.mbtiles 16384 2020-07-06T10:54:11.607Z tilejson 
Korallrevsannsynligeforekomster_Plitelighet.mbtiles 10973184 2021-01-06T11:55:01.762Z tilejson 
Korallrevsannsynligeforekomster_Tetthetantallprkm2.mbtiles 11055104 2021-01-06T11:55:26.669Z tilejson 
Kulturlandskaputvalgte_Kulturlandskaputvalgte.mbtiles 7204864 2021-01-06T11:55:51.589Z tilejson 
Kulturlandskapverdifulle_Kulturlandskapverdifulle.mbtiles 7278592 2021-01-06T11:56:16.388Z tilejson 
Kulturminnerlokaliteter_Kulturminnerlokaliteter.mbtiles 17488203776 2021-05-22T10:00:26.470Z tilejson 
Kulturminnerlokaliteter_Kulturminnerlokaliteter.okbak.mbtiles 163381248 2020-07-14T13:36:45.600Z tilejson 
Kulturminnerlokaliteter_Kulturminnerlokaliteter_ny.mbtiles 529952768 2020-07-12T17:32:28.838Z tilejson 
LandskapNiN_Fjordlandskap.mbtiles 11911168 2021-01-06T11:58:07.842Z tilejson 
LandskapNiN_Innlandsdallandskap.mbtiles 13713408 2021-01-06T11:58:33.382Z tilejson 
LandskapNiN_Innlandsslettelandskap.mbtiles 11816960 2021-01-06T11:58:58.425Z tilejson 
LandskapNiN_Innlandssogfjellandskap.mbtiles 15044608 2021-01-06T11:59:24.057Z tilejson 
LandskapNiN_Kystslettelandskap.mbtiles 11894784 2021-01-06T11:59:49.228Z tilejson 
LandskapNiN_Marinelandskap.mbtiles 11722752 2021-01-06T12:00:14.268Z tilejson 
LandskapsgradienterNiN_Arealbruksintenistet.mbtiles 13369344 2021-01-06T12:00:40.323Z tilejson 
LandskapsgradienterNiN_Brepreg.mbtiles 10686464 2021-01-06T12:01:06.191Z tilejson 
LandskapsgradienterNiN_Indreytrekyst.mbtiles 3735552 2020-07-22T14:22:15.328Z tilejson 
LandskapsgradienterNiN_Innsjpreg.mbtiles 11227136 2021-01-06T12:01:31.726Z tilejson 
LandskapsgradienterNiN_Kystavstand.mbtiles 4489216 2020-07-22T14:22:33.443Z tilejson 
LandskapsgradienterNiN_Vegetasjon.mbtiles 13049856 2021-01-06T12:01:57.538Z tilejson 
LandskapsgradienterNiN_Vtmarkspreg.mbtiles 11243520 2021-01-06T12:02:22.969Z tilejson 
Livsmiljer_Bekkeklfter.mbtiles 151740416 2021-01-06T13:37:57.338Z tilejson 
Livsmiljer_BergveggerFlate.mbtiles 151498752 2021-01-06T13:43:26.047Z tilejson 
Livsmiljer_BergveggerLinje.mbtiles 151097344 2021-01-06T13:48:49.969Z tilejson 
Livsmiljer_Brannflater.mbtiles 151048192 2021-01-06T13:54:15.615Z tilejson 
Livsmiljer_Dekningskartdetalj.mbtiles 1324019712 2020-07-06T06:37:44.335Z tilejson 
Livsmiljer_Dekningskartoversikt.mbtiles 45817856 2021-01-06T12:03:51.199Z tilejson 
Livsmiljer_Eldrelauvsuksesjon.mbtiles 154058752 2021-01-06T13:59:45.833Z tilejson 
Livsmiljer_Gamletrr.mbtiles 154030080 2021-01-06T14:05:13.674Z tilejson 
Livsmiljer_Hulelauvtrar.mbtiles 151924736 2021-01-06T14:10:39.107Z tilejson 
Livsmiljer_Leirraviner.mbtiles 151089152 2021-01-06T14:16:02.321Z tilejson 
Livsmiljer_Liggendeddved.mbtiles 154681344 2021-01-06T14:21:27.562Z tilejson 
Livsmiljer_Livsmiljer.mbtiles 161652736 2021-01-06T14:26:52.735Z tilejson 
Livsmiljer_Rikbakkevegetasjon.mbtiles 154955776 2021-01-06T14:32:23.497Z tilejson 
Livsmiljer_Rikbarkstrr.mbtiles 151982080 2021-01-06T14:37:48.392Z tilejson 
Livsmiljer_Staendeddved.mbtiles 152281088 2021-01-06T14:43:16.798Z tilejson 
Livsmiljer_Trrmedhengelav.mbtiles 151941120 2021-01-06T14:48:45.621Z tilejson 
Lsmasse_Grunnvannspotensiale.mbtiles 2565447680 2021-01-07T10:29:43.705Z tilejson 
Lsmasse_Lsmasse.mbtiles 15089664 2021-01-06T12:04:16.747Z tilejson 
Lsmasse_Lsmasseflate.mbtiles 2806054912 2021-05-19T13:15:11.922Z tilejson 
Lsmasse_Mektighet.mbtiles 2697285632 2021-01-07T13:24:51.804Z tilejson 
Lsmasse_Saltvannsavsetning.mbtiles 2428387328 2021-01-07T14:51:19.024Z tilejson 
Marinebiotoper_BiotoperBarentshavetMAREANO.mbtiles 16384 2020-07-06T10:54:37.510Z tilejson 
Marinebiotoper_BiotoperMidtnorsksokkel.mbtiles 16384 2020-07-06T10:54:37.518Z tilejson 
Marinebiotoper_BiotoperNordlandVI.mbtiles 16384 2020-07-06T10:54:37.526Z tilejson 
Marinebiotoper_BiotoperTromsIINordlandVII.mbtiles 16384 2020-07-06T10:54:37.538Z tilejson 
Marinebunnsedimenter_Bunnsedimenterdannelseregional.mbtiles 48689152 2021-01-06T12:05:46.073Z tilejson 
Marinebunnsedimenter_Bunnsedimenterkornstrrelsedetaljert.mbtiles 41422848 2021-01-06T12:07:13.667Z tilejson 
Marinebunnsedimenter_Bunnsedimenterkornstrrelseregional.mbtiles 61837312 2021-01-06T12:08:43.973Z tilejson 
Marinebunnsedimenter_Sedimentasjonsmiljdetaljert.mbtiles 39526400 2021-01-06T12:10:11.220Z tilejson 
Marinebunnsedimenter_Sedimentasjonsmiljregionalt.mbtiles 48209920 2021-01-06T12:11:40.938Z tilejson 
Marinelandskap_MarineLandskap.mbtiles 16384 2020-07-06T10:54:37.546Z tilejson 
Maringrense_Maringrense.mbtiles 5115904 2020-07-06T10:54:45.826Z tilejson 
Maringrense_Maringrenseallekartlag.mbtiles 12537856 2021-01-06T12:12:06.357Z tilejson 
Maringrense_Maringrensearealover.mbtiles 2675564544 2021-01-07T16:18:36.179Z tilejson 
Maringrense_Maringrensearealunder.mbtiles 607637504 2020-07-22T16:42:56.322Z tilejson 
Maringrense_Maringrenselinje.mbtiles 43634688 2021-01-06T12:13:34.884Z tilejson 
Maringrense_Muligmarinleire.mbtiles 2583191552 2021-01-07T17:45:29.109Z tilejson 
Marinleiremuligforekomst_Marinleiremuligforekomst.mbtiles 2583138304 2021-01-07T19:13:01.533Z tilejson 
Markfuktighetsklasser_Dekningskart.mbtiles 12120064 2021-05-20T11:26:33.774Z tilejson 
Markfuktighetsklasser_Markfuktighetsklasser.mbtiles 10674176 2021-05-20T11:26:58.206Z tilejson 
Miljverdihav_Miljverdifisk.mbtiles 14598144 2021-05-20T11:27:25.681Z tilejson 
Miljverdihav_Miljverdinaturtyper.mbtiles 8589312 2021-05-20T11:27:50.861Z tilejson 
Miljverdihav_Miljverdisjfugl.mbtiles 16392192 2021-05-20T11:28:18.444Z tilejson 
Miljverdihav_Miljverdisjpattedyr.mbtiles 17506304 2021-05-20T11:28:47.307Z tilejson 
NaturiverneomrderNiN_DekningskartNaturiverneomrder.mbtiles 7393280 2021-01-06T12:14:00.003Z tilejson 
NaturiverneomrderNiN_NaturiverneomrderNiN.mbtiles 7151616 2021-01-06T12:14:24.895Z tilejson 
NaturtyperDNHndbok13_HovednaturtypeKystoghavstrand.mbtiles 26714112 2021-01-06T12:15:51.845Z tilejson 
NaturtyperDNHndbok13_Hovednaturtypeandreviktige.mbtiles 26554368 2021-01-06T12:17:18.755Z tilejson 
NaturtyperDNHndbok13_Hovednaturtypeferskvannogvrmark.mbtiles 7753728 2020-07-03T07:51:02.778Z tilejson 
NaturtyperDNHndbok13_Hovednaturtypeferskvannogvtmark.mbtiles 26894336 2021-01-06T12:18:46.629Z tilejson 
NaturtyperDNHndbok13_Hovednaturtypefjell.mbtiles 26939392 2021-01-06T12:20:14.051Z tilejson 
NaturtyperDNHndbok13_Hovednaturtypekulturlandskap.mbtiles 27095040 2021-01-06T12:21:41.282Z tilejson 
NaturtyperDNHndbok13_Hovednaturtypemyrogkilde.mbtiles 26963968 2021-01-06T12:23:08.080Z tilejson 
NaturtyperDNHndbok13_Hovednaturtyperasmarkbergogkantkratt.mbtiles 26583040 2021-01-06T12:24:35.454Z tilejson 
NaturtyperDNHndbok13_Hovednaturtypeskog.mbtiles 27635712 2021-01-06T12:26:03.528Z tilejson 
NaturtyperDNHndbok13_NaturtyperDNHndbok13.mbtiles 28344320 2021-01-06T12:27:30.167Z tilejson 
NaturtyperDNHndbok19_Marinenaturtyperalle.mbtiles 27209728 2021-01-06T12:28:57.301Z tilejson 
NaturtyperDNHndbok19_Marinenaturtyperbltbunn.mbtiles 26660864 2021-01-06T12:30:25.191Z tilejson 
NaturtyperDNHndbok19_Marinenaturtyperlegras.mbtiles 26451968 2021-01-06T12:31:52.290Z tilejson 
NaturtyperDNHndbok19_Marinenaturtyperlitoral.mbtiles 26345472 2021-01-06T12:33:19.252Z tilejson 
NaturtyperDNHndbok19_Marinenaturtyperoksygen.mbtiles 26398720 2021-01-06T12:34:45.610Z tilejson 
NaturtyperDNHndbok19_Marinenaturtyperpollerogdyp.mbtiles 26353664 2021-01-06T12:36:11.660Z tilejson 
NaturtyperDNHndbok19_Marinenaturtyperskjellsand.mbtiles 27004928 2021-01-06T12:37:38.894Z tilejson 
NaturtyperDNHndbok19_Marinenaturtypertare.mbtiles 27164672 2021-01-06T12:39:06.348Z tilejson 
NaturtyperDNHndbok19_Marinenaturtypertidevann.mbtiles 26411008 2021-01-06T12:40:33.226Z tilejson 
NaturtyperNiNMdir_Dekningskart.mbtiles 26873856 2021-01-06T12:41:59.457Z tilejson 
NaturtyperNiNMdir_NaturtypeNiNSvrthylokalitetskvalitet.mbtiles 26521600 2021-01-06T12:43:25.499Z tilejson 
NaturtyperNiNMdir_NaturtypeNiNhykvalitet.mbtiles 26603520 2021-01-06T12:44:52.029Z tilejson 
NaturtyperNiNMdir_NaturtypeNiNhylokalitetskvalitet.mbtiles 7450624 2020-07-03T08:02:21.218Z tilejson 
NaturtyperNiNMdir_NaturtypeNiNikkefullstendigkvalitetsvurdert.mbtiles 7344128 2020-07-03T07:34:21.162Z tilejson 
NaturtyperNiNMdir_NaturtypeNiNikkekvalitetsvurdert.mbtiles 26365952 2021-01-06T12:46:18.603Z tilejson 
NaturtyperNiNMdir_NaturtypeNiNlavkvalitet.mbtiles 26578944 2021-01-06T12:47:44.521Z tilejson 
NaturtyperNiNMdir_NaturtypeNiNlavlokalitetskvalitet.mbtiles 7421952 2020-07-03T07:12:39.157Z tilejson 
NaturtyperNiNMdir_NaturtypeNiNmoderatkvalitet.mbtiles 26607616 2021-01-06T12:49:11.731Z tilejson 
NaturtyperNiNMdir_NaturtypeNiNmoderatlokalitetskvalitet.mbtiles 7454720 2020-07-03T07:46:22.686Z tilejson 
NaturtyperNiNMdir_NaturtyperMdir.mbtiles 26542080 2021-01-06T12:50:37.702Z tilejson 
Naturtyperutvalgte_Naturtyperutvalgte.mbtiles 26841088 2021-01-06T12:52:04.300Z tilejson 
Naturvernomrder_Naturvernomrder.mbtiles 10579968 2021-01-06T12:52:30.123Z tilejson 
Naturvernomrderforesltte_Foreslattnaturvernomrde.mbtiles 7278592 2021-01-06T12:52:55.091Z tilejson 
Nedbrfelt_Nedbrfelttilhav.mbtiles 8134656 2021-01-06T12:53:20.066Z tilejson 
Nedbrfelt_REGINEenhet.mbtiles 463204352 2021-01-06T17:41:15.850Z tilejson 
Nedbrfelt_Sidenedbrfelt.mbtiles 7737344 2021-01-06T12:53:44.822Z tilejson 
Nedbrfelt_Vassdragsomrde.mbtiles 8192000 2021-01-06T12:54:10.009Z tilejson 
Nkkelbiotoper_Nkkelbiotop.mbtiles 157351936 2021-01-06T14:54:16.666Z tilejson 
Nkkelbiotoper_NkkelbiotopmedMiS.mbtiles 156839936 2021-01-06T14:59:44.254Z tilejson 
Nkkelbiotoper_NkkelbiotoputenMiS.mbtiles 151855104 2021-01-06T15:05:13.290Z tilejson 
Ramsaromrder_Ramsaromrader.mbtiles 7311360 2021-01-06T12:54:34.705Z tilejson 
Reindrift_Administrativegrenser.mbtiles 12472320 2021-05-20T11:29:12.559Z tilejson 
Reindrift_FlyttingSamling.mbtiles 12668928 2021-05-20T11:29:37.906Z tilejson 
Reindrift_Gjerderoganlegg.mbtiles 11341824 2021-05-20T11:30:03.158Z tilejson 
Reindrift_Hstvinterbeite.mbtiles 11816960 2021-05-20T11:30:28.241Z tilejson 
Reindrift_Sommerbeite.mbtiles 11878400 2021-05-20T11:30:53.149Z tilejson 
Reindrift_Vinterbeite.mbtiles 11771904 2021-05-20T11:31:18.176Z tilejson 
Reindrift_Vrbeite.mbtiles 12337152 2021-05-20T11:31:43.100Z tilejson 
Skredhendelser_Oversiktskred.mbtiles 2392064 2020-07-06T10:55:46.677Z tilejson 
Skredhendelser_Skredtype.mbtiles 408662016 2021-01-06T18:02:52.857Z tilejson 
Srbarehabitatmarint_Blomklkorallskog.mbtiles 7409664 2021-01-06T12:54:59.884Z tilejson 
Srbarehabitatmarint_Bltbunnskorallskog.mbtiles 7172096 2021-01-06T12:55:24.820Z tilejson 
Srbarehabitatmarint_Hardbunnskorallskog.mbtiles 7163904 2021-01-06T12:55:49.563Z tilejson 
Srbarehabitatmarint_Sjfjrbunn.mbtiles 7356416 2021-01-06T12:56:14.623Z tilejson 
Srbarehabitatmarint_Svampskog.mbtiles 7483392 2021-01-06T12:56:39.646Z tilejson 
Srbarehabitatmarint_Svampspikelbunn.mbtiles 7430144 2021-01-06T12:57:04.442Z tilejson 
Srbarehabitatmarint_Umbellulabestander.mbtiles 7188480 2021-01-06T12:57:28.933Z tilejson 
Srbarehabitatmarint_VMEColdwatersponge.mbtiles 7176192 2021-01-06T12:57:53.293Z tilejson 
Srligverdifulleogsrbareomrder_Srligverdifulleogsrbareomrdergrenser.mbtiles 10002432 2021-05-20T11:32:09.388Z tilejson 
Srligverdifulleogsrbareomrder_Srligverdifulleogsrbareomrderomrder.mbtiles 9805824 2021-05-20T11:32:35.979Z tilejson 
Ultramafiskebergarter_Ultramafiskebergarterutbredelse1250000.mbtiles 10674176 2021-01-06T12:58:17.712Z tilejson 
Ultramafiskebergarter_Ultramafiskebergarterutbredelse1250000punktrepresentasjon.mbtiles 10973184 2021-01-06T12:58:42.588Z tilejson 
Vannforekomster_kologisktilstandellerpotensialelv.mbtiles 442155008 2021-01-06T18:24:32.277Z tilejson 
Vannforekomster_kologisktilstandellerpotensialinnsj.mbtiles 7954432 2021-01-06T12:59:07.351Z tilejson 
Vannforekomster_kologisktilstandellerpotensialkystvann.mbtiles 8499200 2021-01-06T12:59:32.515Z tilejson 
Vannkraftikkeutbygd_Ikkeutbygddam.mbtiles 7233536 2021-01-06T12:59:56.958Z tilejson 
Vannkraftikkeutbygd_Ikkeutbygdinntakspunkt.mbtiles 1587159040 2021-01-07T02:29:31.587Z tilejson 
Vannkraftikkeutbygd_Ikkeutbygdmagasin.mbtiles 101330944 2021-01-06T13:18:16.819Z tilejson 
Vannkraftikkeutbygd_Ikkeutbygdvannkraftverk.mbtiles 7553024 2021-01-06T13:00:21.962Z tilejson 
Vannkraftikkeutbygd_Ikkeutbygdvannvei.mbtiles 101609472 2021-01-06T13:23:43.204Z tilejson 
Vannkraftutbygd_Dam.mbtiles 147066880 2020-07-05T20:54:35.650Z tilejson 
Vannkraftutbygd_DamN250.mbtiles 8052736 2021-01-06T13:00:47.089Z tilejson 
Vannkraftutbygd_Inntakspunkt.mbtiles 1587970048 2021-01-07T03:55:42.234Z tilejson 
Vannkraftutbygd_Magasin.mbtiles 408064000 2021-01-06T18:46:13.927Z tilejson 
Vannkraftutbygd_Utlpspunkt.mbtiles 1586462720 2021-01-07T05:22:32.248Z tilejson 
Vannkraftutbygd_Vannkraftverk.mbtiles 7585792 2021-01-06T13:01:12.045Z tilejson 
Vannkraftutbygd_Vannvei.mbtiles 102682624 2021-01-06T13:29:12.757Z tilejson 
VegetasjonNIBIO_Hovudtypar.mbtiles 10678272 2021-05-20T11:33:00.490Z tilejson 
VegetasjonNIBIO_Naturtypar.mbtiles 10674176 2021-05-20T11:33:25.150Z tilejson 
VegetasjonNIBIO_Oversiktskartdekning.mbtiles 11153408 2021-05-20T11:33:50.321Z tilejson 
VegetasjonNIBIO_Vegetasjonstypar.mbtiles 10674176 2021-05-20T11:34:14.805Z tilejson 
VerneplanforVassdrag_VerneplanforVassdrag.mbtiles 7593984 2021-01-06T13:01:36.716Z tilejson 
Vernskog_Vernskog.mbtiles 11669504 2021-01-06T13:02:01.604Z tilejson 
Villreinomrder_VillreinTrekkomrade.mbtiles 7204864 2021-01-06T13:02:26.215Z tilejson 
Villreinomrder_VillreinTrekkveg.mbtiles 7188480 2021-01-06T13:02:50.995Z tilejson 
Villreinomrder_Villreinbarmarksbeite.mbtiles 7303168 2021-01-06T13:03:15.626Z tilejson 
Villreinomrder_Villreinhelrsbeite.mbtiles 7266304 2021-01-06T13:03:40.490Z tilejson 
Villreinomrder_Villreinhstbeite.mbtiles 7159808 2021-01-06T13:04:04.889Z tilejson 
Villreinomrder_Villreinkalvingsomrde.mbtiles 7208960 2021-01-06T13:04:29.709Z tilejson 
Villreinomrder_Villreinleveomrde.mbtiles 7249920 2021-01-06T13:04:54.120Z tilejson 
Villreinomrder_Villreinsommerbeite.mbtiles 7221248 2021-01-06T13:05:18.884Z tilejson 
Villreinomrder_Villreinvinterbeite.mbtiles 7266304 2021-01-06T13:05:43.395Z tilejson 
dtm.mbtiles 991838208 2020-07-25T12:02:29.149Z tilejson 
dtm_expo.mbtiles 1262039040 2020-07-28T17:49:38.306Z tilejson 
dtm_expo2.mbtiles 1262043136 2020-07-28T20:32:33.765Z tilejson 
tmp 4096 2020-07-12T11:42:46.299Z