artsdatabanken logo

Åpne data

Naturreservat

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2020-01-03PNG  25 kB
Utbredelse (1km/px)2020-01-03GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2020-01-03GeoJSON  10 MB
Vector tiles2020-09-08MBTilesAPI  9 MB
GeoJSON polygoner2020-09-22GeoJSON  5 MB
Raster tiles (kontinuerlige data)2020-01-07MBTilesAPI  3 MB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: NaturreservatOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Datakilde

Oppdatert 2024-01-11T06:19:55.780Z - Bidra