artsdatabanken logo

Åpne data

Marint verneområde (naturmangfoldloven)

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2020-01-03PNG  2 kB
Utbredelse (1km/px)2020-01-03GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2020-01-03GeoJSON  186 kB
Vector tiles2020-10-04MBTilesAPI  112 kB
GeoJSON polygoner2020-09-22GeoJSON  113 kB
Raster tiles (kontinuerlige data)2020-01-07MBTilesAPI  908 kB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Marint verneområde (naturmangfoldloven)Oppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Datakilde

Oppdatert 2024-01-11T06:19:55.780Z - Bidra