artsdatabanken logo

Åpne data

Vernet i 2006

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2020-01-05PNG  3 kB
Utbredelse (1km/px)2020-01-05GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2020-01-05GeoJSON  219 kB
Vector tiles2020-09-08MBTilesAPI  152 kB
GeoJSON polygoner2020-09-22GeoJSON  108 kB
Raster tiles (kontinuerlige data)2020-01-07MBTilesAPI  1000 kB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Vernet i 2006Oppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Datakilde

Oppdatert 2024-01-11T06:19:55.780Z - Bidra