artsdatabanken logo

Åpne data

Vernet i 2001

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2020-01-05PNG  3 kB
Utbredelse (1km/px)2020-01-05GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2020-01-05GeoJSON  158 kB
Vector tiles2020-09-08MBTilesAPI  136 kB
GeoJSON polygoner2020-09-22GeoJSON  79 kB
Raster tiles (kontinuerlige data)2020-01-07MBTilesAPI  992 kB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Vernet i 2001Oppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Datakilde

Oppdatert 2023-10-20T22:14:57.630Z - Bidra