artsdatabanken logo

Åpne data

Vernet i 1963

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2020-01-05PNG  2 kB
Utbredelse (1km/px)2020-01-05GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2020-01-05GeoJSON  26 kB
Vector tiles2020-09-08MBTilesAPI  40 kB
GeoJSON polygoner2020-09-22GeoJSON  13 kB
Raster tiles (kontinuerlige data)2020-01-07MBTilesAPI  908 kB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Vernet i 1963Oppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Datakilde

Oppdatert 2023-10-20T22:14:57.630Z - Bidra