artsdatabanken logo

Åpne data

Vernet i 1960

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2020-09-22PNG  2036 B
Utbredelse (1km/px)2020-09-22GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2020-09-22GeoJSON  529 B
Vector tiles2020-09-22MBTilesAPI  16 kB
GeoJSON polygoner2020-09-22GeoJSON  310 B

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Vernet i 1960Oppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Datakilde

Oppdatert 2023-10-20T22:14:57.630Z - Bidra