artsdatabanken logo

Åpne data

Marin verneplan

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2020-01-05PNG  2 kB
Utbredelse (1km/px)2020-01-05GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2020-01-05GeoJSON  190 kB
Vector tiles2020-09-08MBTilesAPI  60 kB
GeoJSON polygoner2020-09-22GeoJSON  113 kB
Raster tiles (kontinuerlige data)2020-01-07MBTilesAPI  912 kB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Marin verneplanOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Datakilde

Oppdatert 2023-10-20T22:14:57.630Z - Bidra