artsdatabanken logo

Åpne data

Semsvannet landskapsvernområde

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
OGC WMSWMSAPI
Utbredelse (1km/px)2020-01-04PNG  2 kB
Utbredelse (1km/px)2020-01-04GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2020-01-04GeoJSON  6 kB
Vector tiles2020-09-08MBTilesAPI  16 kB
GeoJSON polygoner2020-09-22GeoJSON  3 kB
Raster tiles (kontinuerlige data)2020-01-07MBTilesAPI  888 kB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Semsvannet landskapsvernområdeOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Datakilde

Oppdatert 2023-10-20T22:14:57.630Z - Bidra