artsdatabanken logo

Åpne data

Bergens fjellstrekninger

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
OGC WMSWMSAPI
Utbredelse (1km/px)2020-01-03PNG  2 kB
Utbredelse (1km/px)2020-01-03GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2020-01-03GeoJSON  7 kB
Vector tiles2020-09-08MBTilesAPI  16 kB
GeoJSON polygoner2020-09-22GeoJSON  3 kB
Raster tiles (kontinuerlige data)2020-01-07MBTilesAPI  888 kB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Bergens fjellstrekningerOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Datakilde

Oppdatert 2024-01-11T06:19:55.780Z - Bidra