artsdatabanken logo

Åpne data

Landskapsvern og friluftsliv - Landskapsvernområde

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2020-01-05PNG  10 kB
Utbredelse (1km/px)2020-01-05GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2020-01-05GeoJSON  2 MB
Vector tiles2020-09-08MBTilesAPI  920 kB
GeoJSON polygoner2020-09-22GeoJSON  957 kB
Raster tiles (kontinuerlige data)2020-01-07MBTilesAPI  2 MB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Landskapsvern og friluftsliv - LandskapsvernområdeOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Datakilde

Oppdatert 2023-10-20T22:14:57.630Z - Bidra