artsdatabanken logo

Åpne data

Naturvernområde i Tinn kommune

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2020-01-05PNG  3 kB
Utbredelse (1km/px)2020-01-05GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2020-01-05GeoJSON  108 kB
Vector tiles2020-10-01MBTilesAPI  2 MB
GeoJSON polygoner2020-09-22GeoJSON  52 kB
Raster tiles (kontinuerlige data)2020-01-07MBTilesAPI  952 kB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Naturvernområde i Tinn kommuneOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Datakilde

Oppdatert 2024-01-11T06:19:55.780Z - Bidra