artsdatabanken logo

Åpne data

Naturvernområde i Skien kommune

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2020-01-05PNG  2 kB
Utbredelse (1km/px)2020-01-05GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2020-01-05GeoJSON  70 kB
Vector tiles2020-10-01MBTilesAPI  160 kB
GeoJSON polygoner2020-09-22GeoJSON  35 kB
Raster tiles (kontinuerlige data)2020-01-07MBTilesAPI  908 kB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Naturvernområde i Skien kommuneOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Datakilde

Oppdatert 2024-01-11T06:19:55.780Z - Bidra