artsdatabanken logo

Åpne data

Naturvernområde i Sandefjord kommune

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2020-01-05PNG  2 kB
Utbredelse (1km/px)2020-01-05GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2020-01-05GeoJSON  95 kB
Vector tiles2020-10-01MBTilesAPI  316 kB
GeoJSON polygoner2020-09-22GeoJSON  52 kB
Raster tiles (kontinuerlige data)2020-01-07MBTilesAPI  912 kB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Naturvernområde i Sandefjord kommuneOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Datakilde

Oppdatert 2024-01-11T06:19:55.780Z - Bidra