artsdatabanken logo

Åpne data

Naturvernområde i Oslo fylke

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2020-01-04PNG  2 kB
Utbredelse (1km/px)2020-01-04GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2020-01-04GeoJSON  112 kB
Vector tiles2020-10-01MBTilesAPI  144 kB
GeoJSON polygoner2020-09-22GeoJSON  58 kB
Raster tiles (kontinuerlige data)2020-01-07MBTilesAPI  900 kB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Naturvernområde i Oslo fylkeOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Datakilde

Oppdatert 2023-10-20T22:14:57.630Z - Bidra