artsdatabanken logo

Åpne data

Naturvernområde i Innlandet fylke

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2020-01-04PNG  7 kB
Utbredelse (1km/px)2020-01-04GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2020-01-04GeoJSON  2 MB
Vector tiles2020-10-01MBTilesAPI  10 MB
GeoJSON polygoner2020-09-22GeoJSON  890 kB
Raster tiles (kontinuerlige data)2020-01-07MBTilesAPI  1 MB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Naturvernområde i Innlandet fylkeOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Datakilde

Oppdatert 2023-10-20T22:14:57.630Z - Bidra