artsdatabanken logo

Åpne data

Snø- og issystemer

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2020-08-25PNG  2047 B
Utbredelse (1km/px)2020-08-25GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2020-08-21GeoJSON  321 kB
Vector tiles2020-10-01MBTilesAPI  72 kB
GeoJSON polygoner2020-09-10GeoJSON  266 kB
Spatialite database med vektordata2019-01-16Spatialite  9 MB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Snø- og issystemerOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Geografi

Areal: 1503 km²

Forhåndsvisning

kartvisning

Datakilde

Oppdatert 2023-10-20T22:14:57.630Z - Bidra