artsdatabanken logo

Åpne data

Arealbrukskategorier

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Vector tiles2020-10-02MBTilesAPI  6 MB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: ArealbrukskategorierOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Datakilde

Oppdatert 2024-01-11T06:19:55.780Z - Bidra