artsdatabanken logo

Åpne data

Bergartsforekomst

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Raster tiles (data)2019-09-08MBTilesAPI  868 kB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: BergartsforekomstOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Datakilde

Oppdatert 2024-01-11T06:19:55.780Z - Bidra