artsdatabanken logo

Åpne data

Sjøterritorium og territorialfarvann

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2019-08-20PNG  25 kB
Utbredelse (1km/px)2019-08-20GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2019-08-20GeoJSON  2 MB
Vector tiles2019-08-20MBTilesAPI  288 kB
GeoJSON polygoner2019-08-20GeoJSON  1 MB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: Sjøterritorium og territorialfarvannOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken

Geografi

Forhåndsvisning

kartvisning

Datakilde

Oppdatert 2019-08-21T07:20:57.135Z - Bidra